« Najít podobné dokumenty

Město Lovosice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Lovosice za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lovosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Lovosice za rok 2018.pdf
Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> Datum: 17.duben 2019 gpisová značka: 470/KONI2018 Císlo jednací: 470/KON/2018 JID: 2540/2019/KUUK
<br> Počet listů/příloh: 11/0
<br> Stejnopis č.1
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKQUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MESTA LOVOSICE,rc: 00263991,ZA ROK 2018
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 16.7.2018 <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve městě Lovosice se sídlem Školní 2,410 30 Lovosice ve dnech:
<br> - 8.10.2018- 10.10.2018
<br> - 15.4.2019 - 17.4.2019
<br> na základě š 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích.Přezkoumání vykonala kontrolní skupina:
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření města ve dnech 8.10.2018 — 10.10.2018
<br> Bc.XXXX XXXXXXX — kontrolorka pověřená řízením přezkoumání - Ing.XXX XXXXXXX - kontrolorka
<br> - Ing.XXXXXXXX XXXXXX - kontrolorka
<br> XXXXX XXXXXXXXX - kontrolorka
<br> XXXXX XXXXXX - kontrolorka
<br> Konečné přezkoumání hospodaření města ve dnech 15.4.2019 — 17.4.2019
<br> - Bc.XXXX XXXXXXX - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání - Ing.XXX XXXXXXX - kontrolorka
<br> - Ing.XXXXXXXX XXXXXX - kontrolorka
<br> - Ing.Milan Bédi- kontrolor
<br> - lng.XXXXXXXX XXXXXXXXXX - kontrolorka
<br> Zástupci územního samosprávného celku:
<br> - Ing.XXXXX XXXX,Ph.D.- starosta - Ing.XXXXXXXXX XXXXXX - tajemník - Ing.XXXXXXXX XXXXXXX - vedoucí ekonomického odboru
<br> Předmět přezkoumání hospodaření
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to vsouladu s 5 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších pře...

Načteno

edesky.cz/d/5468438

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lovosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz