« Najít podobné dokumenty

Město Lovosice - Rozpočet na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lovosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet na rok 2019
P Ř Í J M Y Město Lovosice
<br> Usnesení ZM č <.>
<br> 10/I/2019
Poznámka
<br> tis.Kč
<br> Pol.Příjmy nepodléhají funkčnímu třídění NFT
<br> 111x Daň z příjmu FO 39 800,00
<br> 112x Daň z příjmu PO 34 100,00
<br> 121x 1211 Daň z přidané hodnoty 65 500,00
<br> 133x Poplatky za znečištění životního prostředí 1 000,00
<br> 13xx Ostatní poplatky z činností a služeb,správní poplatek 7 230,00
<br> 151x Daň z nemovitostí 21 500,00
<br> 246x Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0,00
<br> 41xx Neinvestiční přijaté transfery 37 455,48
<br> 42xx Investiční přijaté transfery 17 124,99
<br> 223 710,47
<br> Daňové příjmy - odhad dle analýzy CityFinance (říjen
<br> 2018)
<br> § pol <.>
Příjmy,které podléhají funkčnímu třídění - nájmy,služby <,>
<br> prodeje
<br> 1012 Zemědělský půdní fond - 570,00
<br> 1039 Podnikání a restrukturalizace v zeměděl.a potravin.0,00
<br> 1070 Rybářství 4,00
<br> 2123 Podpora rozvoje průmyslových zón 0,00
<br> 2143 Cestovní ruch 1,00
<br> 2144 Ostatní služby 15,00
<br> 2169 Ostatní správa v průmyslu 45,00
<br> 2212 Komunál.komunikace - depo 32,00
<br> 2219 Ostatní zál.pozemních komunikací 10,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 255,00
<br> 2229 Ost.zál.v silniční dopravě 8,00
<br> 2299 Ostatní správa v dopravě 9 000,00
<br> 311x Mateřské a základní školy 0,00
<br> 3113 Základní školy 120,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 0,00
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních památek 0,00
<br> 3412 Městská sportovní zařízení ve správě ASK 0,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 200,00
<br> 3612 OMS - Bytové hospodářství 15,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 8 268,00
<br> 3631 veřejné osvětlení 75,00
<br> 3632 Pohřebnictví 230,00
<br> 3633 Inženýrské sítě 806,00
<br> 3639 Komunální služby 110,00
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 0,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunál.odpadů 0,00
<br> 3725 Třídění odpadů 800,00
<br> 3745 Péče o vzhled obcí 60,00
<br> 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostř.60,00
<br> 4351 Pečovatelská služba...

Načteno

edesky.cz/d/5468437

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lovosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz