« Najít podobné dokumenty

Město Lovosice - Rozpočtové opatření č.4/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lovosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 4-2020.pdf
Město Lovosice
<br> Příjem Výdaj
zodpovídá
<br> odbor
Poznámka
<br> UZ Org.Par.Pol.Název MD D
<br> 1.ÚČELOVÉ DOTACE -53,46 0,00
<br> 98018 4111 KÚÚK - neinvestiční,příprava SLDB 2021 42,88 0,00 Ekonomický Navýšení předpisu - dotace KÚÚK - neinvestiční,příprava SLDB 2021
<br> 98030 4111 Účelová dotace na odstranění škod po SA 11,57 0,00 Ekonomický Navýšení předpisu - účelová dotace na odstranění škod po SA
<br> 13011 4116 Dotace OSPOD 197,04 0,00 Ekonomický Navýšení předpisu - dotace OSPOD
<br> 13101 4116
Dotace aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ
<br> a obce
46,05 0,00 Ekonomický
<br> Navýšení předpisu - dotace aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a
<br> obce
<br> 13351 4116 Dotace naléhavé potřeby pro sociální služby 137,12 0,00 Ekonomický Navýšení předpisu - dotace naléhavé potřeby pro sociální služby
<br> 15011 162 4116 Dotace kompostéry 16,26 0,00 Ekonomický Navýšení předpisu - dotace kompostéry
<br> 17051 155 4116
Dotace MMR ČR - přeshraniční spolupráce
<br> 2014
1,50 0,00 Ekonomický
<br> Navýšení předpisu - dotace MMR ČR - přeshraniční spolupráce 2014
<br> aktivní partnerství Coswig - UZ 17007
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 16,50 0,00 Ekonomický Navýšení předpisu - neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> 193 4122 Neinvestiční transfery od od KÚÚK pro PO 33,77 0,00 Ekonomický Navýšení předpisu - neinvestiční transfery od od KÚÚK pro PO
<br> 155 4152
Dotace MMR ČR - přeshraniční spolupráce
<br> 2014
24,91 0,00 Ekonomický
<br> Navýšení předpisu - dotace MMR ČR - přeshraniční spolupráce 2014
<br> aktivní partnerství Coswig - UZ 17007
<br> 90992 170 4213 Dotace SFŽP - NP Životní prostředí - IV.50,00 0,00 Ekonomický Navýšení předpisu - dotace SFŽP - NP Životní prostředí - IV <.>
<br> 169 4216
Ostatní investiční transfery ze státního
<br> rozpočtu
-6 403,02 0,00 Ekonomický
<br> Snížení předpisu - dotace - podzemní kontejnery II.etapa (upřesnění
<br> zaůčtování přijetí dotace )
<br> 15974 169 4216
Ostatní investiční transfery ze státního
...

Načteno

edesky.cz/d/5468436

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lovosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz