« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Přehled usneseni 86. RMČ ze dne 15. 6. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přehled usneseni 86. RMČ ze dne 15. 6. 2022
™ ;i -r tJuíí •*>w.i;;.<.> rxťi,'.\'l;.;-i;r--
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁST! PRAHA 15
<br> Vyvěráno dne?: Sajrnuto dno:
<br> Přehled usnesení 86.RMČ /K £ ofat
ze dne 15.6.2022 —
<br> R-1583 ************ ***,praha i q - výměna bytu
<br> R-1585 Souhlasné stanovisko vlastníka dotčených pozemků pare.č.2742/118 <,>
2423/3,2741/40,2741/42,2741/19,2742/45,2742/115,2742/60,2741/45 <,>
2741/47,2741/21 a 2413/1,vše k.ú.Hostivař (ul.Bělinského a okolí)
<br> R-1586 Smlouva o nájmu části pozemků pare.č.523/14 a 523/210,vše k.ú,Horní
Měcholupy
<br> R-1587 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části pozemku pare <,>
č.1763/3 a 1761/409,vše k.ú.Hostivař (ul.U Průseku)
<br> R-1588 Záměr prodeje části pozemku pare.č.1650,k.ú.Hostivař (ul,Za Drahou)
<br> R-1593 Jednorázové finanční dotace květen - srpen 2022
<br> R-1595 Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu č.*** na adreseq p Pí£lh.£l 10
<br> R-1596 Modulární objekty mateřských škol na Praze 15 - PD
<br> R-1597 Zahraniční cesta Slovensko - Žilina
<br> R-1598 Petice proti záměru výstavby Centrum Hornoměcholupská
<br> R-1599 K návrhu na opravy v bytovém komplexu na Veronském nám <.>
<br> R-1600 Informace zjednání Finančního výboru ZMC Praha 15
<br> R-1601 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky,na služby s názvem „Zajištění
nepřetržité fyzické strážní služby objektu Úřadu městské Části Praha 15 <,>
Boloňská 478/1,Praha 10 v období 15.8.2022 - 15.8.2024“
<br> R-1602 Uzavření smlouvy o výpůjčce s TSK hl.m.Prahy na zajištění akce pořádané
MČ Praha 15
<br> R-1604 Souhlasné stanovisko vlastníka pozemku pare.č.2742/1,k.ú.Hostivař
<br> R- 1.605 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oprava
komunikací (chodníků) na území MC Praha 15-1.fáze4
<br> R-1606 Zrušení 7.mimořádného zasedání Zastupitelstva dne 29.6.2022 a návrh
programu 8.mimořádného zasedání Zastupitelstva dne 24.6.2022
<br> Usnesení k projednávaným bodům jsou k nahlédnutí v:
- Internetu - na webových stránkách MC Praha 1 5 -
<br> www...

Načteno

edesky.cz/d/5468425

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz