« Najít podobné dokumenty

Město Nymburk - Zápis a usnesení z 15.schůze RM [148 kB/pdf]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nymburk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a usnesení z 15.schůze RM [148 kB/pdf]
1
<br> Z á p i s a u s n e s e n í
<br>
z 15.schůze Rady města Nymburk,která se konala ve středu dne 22.06.2022 od 15:30 hodin ve
velkém sále Obecního domu v Nymburce
<br>
Dokument byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů <.>
<br>
Program:
1) Prodej pozemku Cílkově domácí škole,z.s <.>
<br> Přítomni: Ing.XXXXX XXXX,Ph.D <.>,Mgr.XXXXX XXXXX,XXXXXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXXX,XXXX XXXX
Omluveni: MUDr.XXXX XXXXX,MBA,Ing.XXXXX XXXXXX
Tajemník: Mgr.XXXX XXXXXXX
Zapsala: Vlasta Strnadová
<br> I <.>
<br>
Starosta Ing.XXXXX XXXX,Ph.D.zahájil schůzi přivítáním přítomných a konstatováním,že počet
přítomných opravňuje k právoplatnému usnášení o předloženém bodu programu <.>
Schváleno hlasy: pro – 5,proti - 0,zdržel se - 0,mimo místnost – 0
<br>
II <.>
<br>
Ověřovatelé dnešního zápisu jmenováni: XXXXXXXXXX XXXXX,Mgr.XXXXX XXXXX
Schváleno hlasy: pro - X,proti - X,zdržel se - 0,mimo místnost – 0
<br>
III <.>
<br>
Ověření zápisu ze 14.schůze rady města: XXXXXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXXX <.>
Schváleno hlasy: pro – X,proti - 0,zdržel se - 0,mimo místnost – 0
<br>
IV <.>
Zprávy:
1)Prodej pozemku Cílkově domácí škole,z.s <.>
Písemně,přizván: XXXXX XXXXXX,zástupce,odbor správy městského majetku
Diskuze: Mach,Černý,Tichá,Vocásek,Růžička,Fandák,Šmíd
Schváleno hlasy: pro - 5,proti - 0,zdržel se - 0,mimo místnost – 0
<br> Usnesení č.292
<br> Rada města Nymburk v souladu s ustanovením § 102 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů:
<br> 1) doporučuje
<br> zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s budoucím kupujícím -
Cílkovou domácí školou,z.s <.>,na převod části obecního pozemku p.č.618/1,v k.ú.Drahelice,ve znění <,>
které je přílohou důvodové zprávy <,>
<br> 2) ukládá
<br> odboru SMM předložit k projednání ZM schválení uzavření smlouvy dle bodu 1) <.>
<br>
<br> 2
<...

Načteno

edesky.cz/d/5468409


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nymburk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz