« Najít podobné dokumenty

Město Nymburk - Schválení možnosti využití územní studie [609 kB/pdf]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nymburk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválení možnosti využití územní studie [609 kB/pdf]
Tel.: +420 325 501 101 E-mail: mail@meu-nbk.cz
www.mesto-nymburk.cz Datová schránka: 86abcbd
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Spisová značka:
Číslo jednací:
<br> MUNYM-110/39460/2022
MUNYM-110/48484/2022/Dam
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.arch.XXXXX XXXXX
Telefon:
E-mail:
Nymburk:
<br> XXX XXX 454
lucie.damec@meu-nbk.cz
22.06.2022
<br>
<br>
<br> Městský úřad Rožďalovice,Stavební úřad
Náměstí č.p.93
289 34 Rožďalovice
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
SCHVÁLENÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIE
<br>
<br> Městský úřad Nymburk,odbor výstavby (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního plánování příslušný
podle § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),pořídil,jak mu bylo uloženo územně plánovací
dokumentací,v souladu s § 30 stavebního zákona územní studii plochy Z1/Z1 Rožďalovice,lokalita
„U studánky“ a 22.06.2022 schválil možnost jejího využití jako podkladu pro rozhodování v území <.>
<br> Pořizovatel v souladu s § 166 odst.3 stavebního zákona
<br> o z n a m u j e <,>
<br> že územní studie Z1/Z1 Rožďalovice - „U studánky“ je zveřejněna na internetových stránkách města
Nymburk (www.mesto-nymburk.cz,v záložkách: - město a jeho správa,- rozvoj města,- územní studie) a
je uložena na Městském úřadě Rožďalovice,na Krajském úřadě Středočeského kraje,odboru územního
plánování a stavebního řádu,a na Městském úřadě Nymburk,odboru výstavby <.>
<br>
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXX
referentka odboru výstavby
<br>
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů <.>
<br> Vyvěšeno dne:……………………………………… Sejmuto dne:………………………………………
Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení <.>
<br> Obdrží:
Městský úřad Rožďalovice,Stavební úřad,IDDS: xq9b2wp
<br>
Městský úřad Nymburk
Odbor výstavby
Náměstí Přemyslovců 163
288 02 Nymburk

Načteno

edesky.cz/d/5468407

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nymburk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz