« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 2/921,1535 Opletalova 4 a 6 - "Přestavba budo Opletalova 4 a 6"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-148550.pdf
1/5
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části Praha 1
<br> Vodičkova 18,CZ-115 68
<br> tel.: +420 221 097 247,fax: +420 222 232 469
<br> posta@praha1.cz,www.praha1.cz
<br> IČ: 00063410,DIČ: CZ00063410
<br>
<br>
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> Stavební úřad
Č.j.:UMCP1 279724/2022
<br>
<br> Spis.Zn.Za správnost vyhotovení: / tel: Datum
<br> S UMCP1/148550/2022/VÝS-Vr-2/921,1535 XXXXXX XXXXXXXXX / XXXXXXXXX XX.X.XXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
Toto rozhodnutí nabylo právní
<br> moci dne …………………… <.>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
<br>
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části Praha 1,stavební úřad,jako správní orgán příslušný dle ustanovení § 4 vyhlášky
<br> č.55/2000 Sb <.>,hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,jako
<br> stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") <,>
<br> přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením,kterou dne 5.4.2022 podal
<br> Etagra,s.r.o <.>,IČO 27637646,Opletalova 1535/4,110 00 Praha 1-Nové Město
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.podle ustanovení § 118 a ustanovení § 115 stavebního zákona
<br> p r o d l u ž u j e
<br> do 1.4.2028 lhůtu k dokončení stavby
<br> "Přestavba budov Opletalova 4 a 6"
<br> Praha 1,Nové Město č.p.1535,Opletalova 4
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.11,12 v katastrálním území Nové Město <.>
<br>
<br> II.Stanoví další podmínky pro provedení stavby:
<br> 1.Lhůta k dokončení celé stavby se stanoví do 1.4.2028 <.>
<br> 2.Ostatní podmínky stavebního povolení ze dne 12.4.2019,spis.zn.S UMCP1/066820/2017/VÝS-Zi-
2/921,1535,které nabylo platnosti dne 16.5.2019 zůstávají v platnosti <.>
<br>
<br> Účastníci řízení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
<br> Etagra,s.r.o <.>,Opletalova 1535/4,110 00 Praha 1-Nové Město <.>
<br>
<br>
<...

Načteno

edesky.cz/d/5468335

Meta

Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz