« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška. Oznámení o vydání 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje č. 535/2022 vyvěšeno dne: 23.06.2022 Datum sejmutí: 09.07.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška. Oznámení o vydání 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
KRAJSKÝ ÚŘAD |l||||ll|l|||||||l||||l|ll||||lIlllljllllllllllllllllllll
<br> JIHOČESKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu
<br> Oddělení územního plánování U Zimního stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše č.j.: KUJCK 79495/2022
<br> Sp.zn.: ' OREG 26001/2022/dare SO Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: rezabkova©kraj-jihocesky.cz Datum: 22.6.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o vydání 9.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje,informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentace
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“),jako příslušný orgán územního plánování podle 5 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,O územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením & 42 stavebního zákona a g 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> oznamuje,že Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 16.6.2021 pod usnesením č.221/2022/ZK-18
<br> ROZHODLO o VYDÁNÍ 9.AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE <.>
<br> Vzhledem k velkému rozsahu dokumentace vydané 9.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje,kterou není možno kompletně zveřejnit na úřední desce Jihočeského kraje a úředních deskách dotčených obcí,krajský úřad v souladu s ustanovením 13“ 42 odst.10 stavebního zákona a g 172 odst.2 správního řádu oznamuje,že kompletní vydaná 9.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje,je zveřejněna a je do ní možno nahlédnout v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje,U Zimního stadionu 1952/2,Ceské Budějovice,I.patro,č.dveří 2.067,popř.2.065.Kompletní dokumentace je rovněž vystavena na webových stránkách Jihočeského kraje i'ittosszoeoumtal.Krai—iihoceskv.oovczloortaifuzernni- Dlanovani,I iihoceskv- kraifzasadv-uzem...

Načteno

edesky.cz/d/5468318

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz