« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Právník (v samostatné a přenesené působnosti kraje, dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí) v odboru právním a krajský živnostenský úřad, 12. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice č. 536/2022 vyvěšeno dne: 23.06.2022 Datum sejmutí: 12.07.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přihláška
Přihláška do výběrového řízení - místo úředníka:
<br> 1) ……………………………………………………………………………………………………………………
<br> ……………………………………………………………………………….<.> …………………………………
<br> Příjmení: ………………………….…….….Jméno: ………….………… Titul: …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Datum narození: …………….….<.> Místo narození: ……….<.> ………………………………… <.>
<br> Státní příslušnost:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Číslo občanského průkazu: ……….<.>.……………….<.>
<br> Místo trvalého pobytu: ….<.> ………………………………….<.>.……………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
(nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana)
<br> Kontaktní adresa 6) …………………………………………………………………………….….<.> <.>
<br> Telefon 6) ……………………….<.> e – mail 6) ……………………………………………….<.>
<br> K přihlášce přikládám tyto přílohy:
1.Životopis 2)
2.Výpis z Rejstříku trestů – originál,případně ověřená kopie 3)
3.Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 4)
<br> ……………………………………………………………………………………………………………
4.Kopie dalších dokladů 5)
<br> Vysvětlivky:
1) Uveďte prosím přesně to,co je uvedeno v oznámení o vyhlášení výběrového řízení <,>
například:
právník na odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu; přestupkové odvolací řízení,volební
agenda,agenda veřejnoprávních smluv,právní analýzy pro orgány kraje; Jihočeský kraj Krajský úřad se
sídlem v Českých Budějovicích,platová třída 9
2) v životopisu se prosím zaměřte zejména na to,jak splňujete požadavky,vyhlášené v oznámení a údaje
o dosavadní praxi
3) nesmí být starší než 3 měsíce
4) uveďte prosím druh dokladu,např.diplom,maturitní vysvědčení apod <.>
5) považujete-li za vhodné doložit např.zkoušku zvláštní odborné způsobilosti nebo jiná absolvovaná
školení se vztahem k požadovanému odbornému profilu
6) nepovinný údaj,slouží pro efektivní komunikaci
<br> Informace o způsobu zpracování osobních údajů uchazečů:
Zpracování osobních údajů uchazečů o pracovní místo je ve výše uvedeném rozsahu nezbytné pro
splnění právní povinnosti,která se na správce (Jihočeský kraj) vztahuje v o...
VŘ - právník(v samostatné a přenesené působnosti kraje, dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí)
JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> JUDr.XXXXX XXXXXX
ředitel krajského úřadu
U Zimního stadionu XXXX/X
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
Pozn: Bližší informace najdete na www.kraj-jihocesky.cz v sekci „Občan a úřady“,rubrice „Pracovní příležitosti“ kromě
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení“ i vzor přihlášky a další důležité informace <.>
PM 0320 dle RŘ/57 – změna č.181
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Vedoucí úřadu - Krajský úřad Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo
<br>
<br> právník
(v samostatné a přenesené působnosti kraje,dozor nad výkonem přenesené působností obcí)
<br>
<br> v odboru právním a krajský živnostenský úřad
<br> 12.platová třída; doba neurčitá
<br> místo výkonu práce: České Budějovice
<br> Pracovní
<br> náplň:
<br>
- zajišťování právní služby pro orgány kraje při výkonu jejich samostatné a
<br> přenesené působnosti
<br> Požadavky
<br> na:
předpoklady pro vznik
<br> prac.poměru
dle § 4 zákona č.312/2002 Sb.v platném znění
<br> dosažené vzdělání vysokoškolské v magisterském studijním programu
<br> obor školního vzdělání právo
<br> znalosti oboru
<br> znalosti v oblasti veřejné správy obecně,veřejného práva
<br> obecně a soukromého práva zejména se zaměřením na jeho
<br> aplikaci na činnost územních samosprávných celků
<br> jazykové znalosti anglický jazyk,příp.německý jazyk výhodou
<br> další znalosti,dovednosti
a předpoklady
<br> ovládání PC (MS Office) a využití PC v odborné práci (CODEXIS
<br> a jiné zdroje právních informací);
dobré komunikační schopnosti; znalost správního území;
<br> přednost mají zájemkyně/zájemci se zkušenostmi v činnosti ve
veřejné správě;
<br> co nabízíme
<br> výhodné pracovní podmínky - mj.pružná pracovní doba,sick
<br> days; možnost dalšího vzdělávání; řada benefitů v rámci
uzavřené kolektivní smlouvy
<br> Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně,popřípadě zašlete na adresu: Jihočeský kraj Krajský úřad <,>
U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,odbor kanc...

Načteno

edesky.cz/d/5468317

Meta

Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz