« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Rozhodnutí - Welzlův kvadriatlon v sobotu 16.07.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - Welzlův kvadriatlon v sobotu 16.07.2022
IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br> VITZAB.VD_312840
MUZB/32448/2022/OD
<br> Doporučeně/ DS/Elektronicky ČÍSLO JEDN.: MUZB/32448/2022/OD
SPIS.ZN.: DO30090/2022/ICh
<br> Rozdělovník VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: posta@muzabreh.cz
<br> DATUM: 23.06.2022
<br> ROZHODNUTÍ
Výroková část:
<br> Městský úřad Zábřeh,Odbor správní,oddělení dopravy,jako silniční správní úřad,příslušný podle
§ 40 odst.4 písm.a),§ 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o pozemních komunikacích"),po posouzení
a s předchozím souhlasem majetkového správce sportovní akcí dotčených silnic; tj.Správa silnic
Olomouckého kraje,p.o <.>,Střediska údržby Šumperk zn.: SSOK-ŠU 15311/2022 ze dne 21.6.2022;
a souhlasu vlastníka dotčených místních komunikací v Zábřeze,tj.města Zábřeh,ze dne
15.06.2022; a se souhlasem Policie České republiky,Dopravního inspektorátu Šumperk,ve
stanovisku č.j.KRPM-85726-2/ČJ-2022-140906 ze dne 19.06.2022; rozhodl a žadateli,jímž je
Občanské sdružení BŘEH,IČO 22905821,Sušilova 1376/29,789 01 Zábřeh (dále jen „žadatel“);
kterého zastupuje XXXXX XXXXXXX,nar.r.XXXX,Sušilova XX,78901 Zábřeh; vydává rozhodnutí
v souladu s § 68 správního řádu,kterým žadateli
<br> I.povoluje
<br> dle § 24 zákona o pozemních komunikacích úplnou uzavírku dále uvedených pozemních komunikací
dotčených pořádáním sportovních akce Welzlův kvadriatlon v sobotu 16.07.2022
v době od 11:50 do 15:30 následovně:
<br>  silnice 31537 v úseku Zábřeh,kř.s MK,ul.Oborník – Nemile,kř.se sil.31534;
<br>  silnice 31534 v úseku Nemile,kř.se sil.31537 – Lupěné,kř.s MK (parc.č.472/3 k.ú <.>
Lupěné);
<br>  silnice 31535 v úseku Nemile,kř.se sil.31534 – odboč.na cyklostezku cca 1 km před
Hněvkovem;
<br>  silnice 31536 v úseku od kř.se sil.31534 za obcí Lupěné,cca 0,75 km směr Jestřebí;
<br>  místní komunikace města Zábřeh - uli...

Načteno

edesky.cz/d/5468301

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz