« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Oznámení Statutárního města Ostravy o záměru prodeje v katastrálním území: Moravská Ostrava, lokalita: ul. Ostrčilova Zastupitelstvo města Ostravy dne 22. 6. 2022 usnesením č.2109/ZM1822/35 rozhodlo o záměru města prodatčást pozemku parc. č. 1262/1 o výměře 17 m2,v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenouměstskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle zákresu, který je přílohou tohoto oznámenía zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

857.pdf
~ Oznámení statutárního města Ostravy o záměru prodeje v katastrálním území: Moravská Ostrava lokalita; ul.Ostrčlova Marďstrát rnčsta Ostravy odbor vnitřních věcí C <.>,isamnost ev.Č.: vyvěšena dne : 23 -06- 2022 sňata dne za správnost Markéta Šebest®v soribĚs5aě zveřejněna na internetu Zastupitelstvo města Ostravy dne 22,6,2022 usnesením č.2109/ZM1822/35 rozhodlo o záměru města prodat část pozemku parc.Č.1262/1 o výměře 17 m2,v k.ú.Moravská Ostrava,obec Ostrava,ve vlastnictví statutárního města Ostravy,svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle zákresu,který je přílohou tohoto oznámení a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit 12(2'3 4 Á ~ h ~,_,_~.~.- g ~,~~`""',~.<.> -~-~-•''"'~-~ ~-~--~~~" Q5~.<.> ~• r~.<.>.r-- " ~yti.<.> -r'~~ G'~ ~:~ !',~i \ e,-r~i~ ~ \__ ~ yti ti ~~,<,> ~ ff4'1 ~ \ \_— - Y --.— ~ ti" -.g ~ ex ďp~ ~ 4~ • 4 ~,•,t ~ai 1262/ Příloha - zákres e~►7 i 868' Írava ~ r.<.> ~.r- ~ - ~~,~~~~ ~.~-~ : ~ ~ r ~ Í ~ _.r--• ~~-' ‚ _„'.<.>.+~~~ ~!1".ý~L`.• ~.~+~_,:~ _.••~~~— ' ~ ` — 4 e\ <.>,V(r ■~.~n.~r +r ~t _ ~,••:" ~ '1 t ~1 _w.w^' •••- __`^~: 8E&1 if~~('7 yy.<.> i•-~] ~Tl~ar.JR._.<.> ~ j' J--•`_.!~`s -t ~-~ V' ~V.~Á i.~ ~ ~.<.> ~.~w f.<.>.<.> •~- ~~ + ~ ♦ ~,~,►+~ <.>,<.> _ ~i~l.~ ~ <.>,<,>.r•~` {"~•.<.> ̀ i~.1.<.> Zveřejňuje; odbor majetkový Magistrátu města Ostravy Zpracovala: Ing.Eva Tošeno vjano vá,tel,č.599 44 2379 t __J~ •~ —~ra — ~~ f i~ ! 1 7 J.<.> ~-~̀ ~,<,> ~„~,—"—^—^''.~,; !.~~--~ ~ <.>,'►ti ~.~ ~~ ~ ~-~~ ~.~' ~ ~ r < _ 1 ý~ ~-~! ~ ~`' ~~-~~.<.>,<,>.;•~-.~-• ~~ ~.ZÁKRES ~R Č r Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Příloha Č.2 —výřez výkresu Č.„C2,C.3" t 1 t 7113 tV jemni smlouva Ĺ ~.<.> W ~ ~ ~ ~•.t,A,j Nájemní smlouva OSTRAVA!!! MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘíVOZ

Načteno

edesky.cz/d/5468252

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz