« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Oznámení Statutárního města Ostravy o záměru prodeje v katastrálním území: Moravská Ostrava, lokalita: ul. Švabinského Zastupitelstvo města Ostravy dne 22. 6. 2022 usnesením č. 2110/ZM1822/35 rozhodloo záměru města prodat část pozemku parc. č. 293/1 o výměře cca 850 m2, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenouměstskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle zákresu, který je přílohou tohoto oznámení společnosti rockette s.r.o., se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČO 04029 518 za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu vydá k záměru prodeje souhlasnéstanovisko a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo tento záměr kdykoliv zrušita vyhradilo si rozhodnutí o prodeji této nemovité věci.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

856.pdf
Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí Oznámení statutárního města Ostravy o záměru prodeje v katastrálním území: Moravská Ostrava lokalita: ul.Švabinského písemnost ev.Č.: vyvěšena dne selata dne Markéta Sebestová za správnost : souběžně :veřejněna na internetu S 23 -06-.11122 ~ — Zastupitelstvo města Ostravy dne 22,6,2022 usnesením č,2110/ZM1822/35 rozhodlo o záměru města prodat část pozemku parc.č.293/1 o výměře cca 850 m2,v k.ú.Moravská Ostrava,obec Ostrava,ve vlastnictví statutárního města Ostravy,svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle zákresu,který je přílohou tohoto oznámení společnosti rockette s.r.o <.>,se sídlem Hrušovská 3203/13a,Moravská Ostrava,70200 Ostrava,IČO 04029 518 za podmínky,že zastupitelstvo městského obvodu vydá k záměru prodeje souhlasné stanovisko a zároveň doporučuje zastupitelstvu města,aby si vyhradilo právo tento záměr kdykoliv zrušit a vyhradilo si rozhodnutí o prodeji této nemovité věci ~ t~.~ ~ ~ t ~,•~ ~ ~ ' ~•~~ ~~ ‚.~ '-í5.~•~~• ~,<,>,<.> - r~ ~ t 1 ~ ♦- ~ ~ 1 / 29757 '247/3 ~ ~~--- ~ -,~ L.<.> ` '~~~~.<.> ~,- f~ _'.2~J i I,~} - T y r L~.+.f --- ~ ~ \z1 27' ----- \ r~ c~ ~ 297/51 ~ 51 <.>,<,> 1r,~ i ~` 297;55,29 «7" -~~,~~ ll ~~,<.>.<.> MOrav~k.O~triva 2!~~3:3 pravncka qs.c'b~ ‚ď _~- 'J t 4,293 t? ~.- 4 ~.<.> i:' 1 ~_~ ~.<.> r`r~y}•"' 2932 Příloha č.1 Příloha č.1- zákres ZÁKRES 10.06.22 10:12 _ags_04ca9462-e895-11ec-bf93-005056afb586.;pg (794x1123) ~.<.> • PR! KÚ.U.!~'10RAVSiC~ OSTRVr~,ČÁST PO~Et~11~U P,~RC.Č.293/1 LOh'4 G.3 t t 297.8 __~~--- ----~~ ~?5~ ~._ _ ~ --2 9ř? ‚'~~' 1 ' ~ ~~ w~ 4`~47~ 1 ~~~ '~ ~ ~~Z~~ 29747 ~.~_.<.> _.r—r` ~.~ 5,y r.+' ~~4 ~.-~` ~~,<,> <.>,A~ ~ ~~,<,>,<,>,<.>.<.> -197 ~ 4 3 ~ `~~ c~ 1.<.>.<.> ~--- ~ ~ -- 3576!3 ~- f~ ~.~~ + 2 97 ~' ~ 297;4 ~ `~ 1 297; 297;55 18GO

Načteno

edesky.cz/d/5468251

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz