« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Oznámení Statutárního města Ostravy o záměru prodeje v katastrálním území: Moravská Ostrava, lokalita: ul. Gajdošova Zastupitelstvo města Ostravy dne 22, 6, 2022 usnesením č. 2109/ZM1822/35 rozhodloo záměru města prodat část pozemku parc. č. 2955/1 o výměře cca 25 m2, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenouměstskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle zákresu, který je přílohou tohoto oznámenía zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

855.pdf
Oznámení statutárního města Ostravy o záměru prodeje v katastrálním území; Moravská Ostrava lokalita: ul.Gajdošova Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí SSpísemnost ev.c <.>,vyvěšena dne : 73 _06_ 2022 sňata dne XXXXXXX XXXXXXXXX ( za spravnost zveřpp~oaa na internetu Zastupitelstvo města Ostravy dne 22,6,2022 usnesením č,2109/ZM1822/35 rozhodlo o záměru města prodat část pozemku parc.Č.2955/1 o výměře cca 25 m2,v k.ú.Moravská Ostrava,obec Ostrava,ve vlastnictví statutárního města Ostravy,svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle zákresu,který je přílohou tohoto oznámení a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit ~ ~ 65/135 'f5/137 Příloha - zákres ~ ~ 29193 i.<.>.<.> • ~'f~~ Moravská Ostrav ~_ 4./ )~ ~•,1€~I' 4 GGGGGG.'.w~1♦5 a~ " i34rt' r -.- i 2 9wŠ6'4 1:.]~ 1C ~~1.<.> {?._.<.> ".f,ti+:;,4~,C_~ 1• ' îffC,w~V • ~v ý,•+r" ~- ~' "~ ;.y i G •.~;~' ě".' i~ 2;~+3~~•1~`~,- 2~- ~3 7 ~~.t~,<.> y}.~ n.~w7tii 4 '~~.xf~~``"; ♦ r ' ~,‚ ~~~~ `ř~ ~►""~ ~ 4 1 1 ~ 29~7 3~t-~ 4 ~,-z-š- - 25á7+'(3 253C' ~ ~ ~.~ ~3~~~~~2~3 ~`~ř 54 29~3Car'63 2•.mr ‚ 293G ' : 6C'~357 11 t !9~~~ ~/.14 29s7!32 29á5t 1 ~ 5,'3t) 72%! 2957/ 126<3 ~ 2957/33 Zveřejňuje; odbor majetkový Magistrátu města Ostravy Zpracovala: Ing.Eva T ošeno vjano vá,tel,Č.599 44 2379 ZÁKRES ateriál Č.<.> JNC102 S přifoha Č.3 SITUAČNÍ SNÍMEK -- Č'ÁSi URČENA K PRODEJI [~} bil S ~t I: O š ̀C ii l' C 'V ' i~ ř~ <.>,<.> ~~.~~ ~,<.> ~c•(~~ ~~.<.> - ~.•.K~Cfi ~ ~ ‚ \ ' ~4 ~~~ ►~~~~ ~ ~ tt+ h ‚,~.1.<.>.~.<.>.<.> s.{ hr ~ ~ ~~.<.> -".> ~~ ~ ~~.~ ~_ ' ff+ <.>,~""'+~` 1.~~ ~ ~ ~ ~:~~ ~`~ ~~! J :o.~ `~ ~ w ~~~~,~._ ' ~ ~ ~~.N C.~tZ ~ ~ ~ ~ t,n Z N ~ ~.f~l© RA V SK J (?ST~~;V r►,9B E L G 'S1 kliV ~

Načteno

edesky.cz/d/5468250

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz