« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Oznámení Statutárního města Ostravy o záměru prodat v katastrálním území: Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, lokalita: v blízkosti ul. Bartošova. Zastupitelstvo města rozhodlo dne 22.6.2022 usnesením č. 2095/ZM1822/35 o záměru městaprodat v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava:- část pozemku p.p.č. 141/78 o výměře 223 m2 dle geometrického plánu č. 1020-76/2022 nověoznačenou jako pozemek parc. č. 141/282ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu a zároveň si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

854.pdf
krát města Ostravy er.Jor vnitřních věcí
<br> ; ] 14 ___ _,QZNÁMENÍ „ Markgtqšgbesiwwy STATUTA'RNĚHO MESTA OSTRAVY šžně zveřejněna na internetu 0 ZAMERU PRODAT
<br> v katastrálním území: Nová Ves u Ostravy,obec Ostrava lokalita: v blízkosti ul.Bartošova
<br> Zastupitelstvo města rozhodlo dne 22.6.2022 usnesením č.2095/ZM1822/35 o záměru města prodat V k.ú.Nová Ves u Ostravy,obec Ostrava:
<br> - část pozemku p.p.č.141/78 o výměře 223 m2 dle geometrického plánu č.1020-76/2022 nově označenou jako pozemek parc.č.141/282
<br> ve vlastnictví statutárního města Ostravy,svěřenou městskému obvodu
<br> a zároveň si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit <.>
<br> Uzemní informace k záměru prodeje:
<br> ' / 141/152 \
<br> 0.MO,141/105 ! a 141/36 141/150 0.předmět záměru 141/251 WW / es„ \ 141/230 0.141/229 „„50 Q.<.>
<br> 141/38

Načteno

edesky.cz/d/5468249

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz