« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Oznámení Statutárního města Ostravy o záměru prodat v katastrálním území: Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita: ul. Sukova. Zastupitelstvo města rozhodlo dne 22.6.2022 usnesením č. 2097/ZM1822/35 o záměru městaprodat část pozemku p.p.č. 388/75, dle geometrického plánu č. 1967-166/2021 nově označenoujako pozemek p.p.č. 388/96 o výměře 214 m2 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu a zároveň si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

853.pdf
r O ZNÁMENI Magistrát msta Ostravy odbor vnitřních věcí STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY _ s~►rnast ev,č.: O ZÁMĚRU PRODAT _ vyv~se►,~~ dne 23 •06- 2022 v katastrálním území: Zábřeh-Hulváky,obec Ostrava lokalita: ul.Sukova Sllčii.č dne 7a SpYavnO XXXXXXX XXXXXXXXX seu`~,~~č%pně Xveřejněna na internetu Zastupitelstvo města rozhodlo dne 22.6.2022 usnesením č.2097/ZM1822/35 o záměru města prodat část pozemku p.p.č.388/75,dle geometrického plánu Č.1967-166/2021 nově označenou jako pozemek p.p.č.388/96 o výměře 214 m2 v k.ú.Zábřeh-Hulváky,obec Ostrava,ve vlastnictví statutárního města Ostravy,svěřenou městskému obvodu a zároveň si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit.Územní informace k záměru prodeje: iv předmět za menu O VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ~ / k Dosavsdni stav Označent Výrrnra parasly pare čtslam he m' Druh pozunrnc zphsoa vyuan 388175 "1) 26 r 48 T ~~.388/75 24.35 388/96 2: 14 26 ř 48 j ; 26: 49 Označeni Vi měra peroab posaritiku para číslem ~- ha ► m= ` flnth paa+pmlw způaotr využRi oK$!am.Noh stav Typ stavby 7$n — určeni ZpOeob vyuitti výměr Panpe'lnl s~a pratn *visqflce4vnlctt vatahb 04 plrscirán z pozemiw Liskr Mari ozaačarnAhp v vtaatrdch+l katastru ~ dflvčjit poz.' nama+rllaalt ~nrůden~ 2 388/75 2 388/75 •1) Rozdíl +1 m2 vzniklý zaokrouhtenlm výměr (bod 14.6 přílohy katastrální vyhlášky) u dosavadní parcely č.386175 357/50 \ 1274 396/15 396/60 7,„ 420/34 4369 396/59 398/65 n~.n48-10 396/56 40/35 455 455 ~.~ ~ v9rttěra dill.OznatBenr uče Sta ; re t 24 35 2 14 ̀ Sezrrr m solrackla i5-JTSKI Crab hodu Scuut ec rlca pro zaps do KN Y X Káč km.Pozn r*a 1608-417 473562.89 1102811.48 4 trcňlce 1748-50 473657.44 11112820.51 4 sl.p.GEOMETRICKÝ PLÁN pra rozdělení pozemku cweeetrieký *Ka avcttt used.ě opriaaý sem1áčNdS% tstegpr: Imáro ptijrnerd:.Čhlo potokky samama ůtedaě oprivněuých zemeouliukýdr +nevo.+ro: 1126/1997 »: 23,srpna 2021 ČInka 266/2021 _.<.> _ NlkailoatiN e pianoeti odpovtdtť pttlYatar plbdplrttm.Vyhotovitel: po1rómí ...

Načteno

edesky.cz/d/5468248

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz