« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Oznámení Statutárního města Ostravy o záměru prodat v katastrálním území: Stará Bělá, obec Ostrava, lokalita: ul. Mitrovická. Zastupitelstvo města dne 22.6.2022 usnesením č. 2105/ZM1822/35 rozhodlo o záměru města prodat- část pozemku parc. č. 950/3 o výměře 44 m2, v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, oddělenoudle geometrického plánu č. 3714-353/2021, vyhotoveného pro k.ú. Stará Bělá, nově označenou jako pozemek parc. č. 950/10, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu, zároveň si vyhradilo rozhodnutí prodat výše uvedenou část pozemku, svěřenou městskému obvoduStará Bělá, v souladu s čl. 7 odst. (3) bod b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění a zároveň si vyhrazuje právo, kdykoliv tento záměr zrušit

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

851.pdf
(=
<br> icm:—xt města Ostravy odbor vnitřních veCl
<br> „.nu
<br> *54
<br> **.ívjníHOSÍ ev.Č.2_.<.> 022,<,> JAM,ozNAMEiyl w STATUTARNIHO MESTA OSTRAVY
<br> 731 sozíwmřt
<br> souběžně :
<br> Markéta Šebestov '
<br> () ZÁMĚRU PRODAT
<br> v katastrálním území: Stará Bělá,obec Ostrava lokalita: ul.Mítrovícká
<br> Zastupitelstvo města dne 22.6.2022 usnesením č.2105/ZM1822/35 rozhodlo o záměru města prodat
<br> - část pozemku parc.č.950/3 o výměře 44 m2,v k.ú.Stará Bělá,obec Ostrava,oddělenou dle geometrického plánu č.3714-353/2021,vyhotoveného pro k.ú.Stará Bělá,nově označenou jako pozemek parc.č.950/10,ve Vlastnictví statutárního města Ostravy,svěřeno městskému obvodu <,>
<br> zároveň si vyhradilo rozhodnutí prodat výše uvedenou část pozemku,svěřenou městskému obvodu Stará Bělá,v souladu s čl.7 odst.(3) bod b) Obecně závazné vyhlášky č.14/2013,Statut města Ostravy,v platném znění
<br> a zároveň si vyhrazuje právo,kdykoliv tento záměr zrušit
<br> Uzemní informace k záměru prodeje
<br> Výkaz údaiů o bonitovaných padně ekologických iednobkach (BPEJ) k uarcelam noveho stavu
<br> Parnell! Gilu pude BPEJ Paulu na nad: 5ng ——'——r——— Výmera mu Výmtra tru-w W 8202,na alu m1 IM BPEJ.<.>.„.<.> __„ na Mu W cun-nu „,na www XXXX m na Š m; urcen; usa/X am XX g XX E11 51440 ; ze; se 350/13 51440 ] 44 __ _____ __.A." i'm“ » ' V ' mw insula—mm.mmm—mmm GEDMETHICKY PLÁN "" pro “““"“ "'— ““$ rozdůlml guten-1m mu ".mammammm 533,20“ my:—museum '„11f 744—5! »: 15.11.2021 a: 781/2021 nz ?.L.'H GL; u:: f=),— Čali annmmm' tmmmwmvmmm vawmm meu—palm“ mnumwmvmw
<br> hmmm emo-Dum: 5m W 55052 700 an Uman—Hanuma
<br> )šn wu: 3714-353l202l
<br> Na Ostravi—mnm KÚ ro Mgavskuslezský kraj “WW % <.>
<br>,<.> P-3153 z % zoz1„11.zs1zzso_15cx-:T
<br> mm: Osma-4135 " __; „mu—mmm“ —' ** " „„\ > <,>
<br> MV ! na m * “* “"" '"" ““""“ Simms-RIO "WWĚFSĚÉ-mwm "*“ s““'*"'“"““
<br> v >: mm.mm msmmnmu
<br> 972-2 41455031: 110954455 : crew-1m 9124 na:-14.32 110951531: 3 mm
<br> zau-um amu-t umana : mm 2528-3175 (nana u...

Načteno

edesky.cz/d/5468246

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz