« Najít podobné dokumenty

Obec Březejc - ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2021 - SCHVÁLENÝ MRVMB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březejc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2021 - SCHVÁLENÝ MRVMB
MIKROREGION VELKOMEZIŘÍČSKO-BÍTEŠSKO <,>
Radnická 29/1,594 01 Velké Meziříčí,IČO: 71219986
<br>
SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 dle FIN2-12M
(údaje v tis.Kč)
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočtová
opatření
<br> Upravený
rozpočet
<br> Plnění k
31.12.2020
<br> Tř.1 – daňové příjmy 0 0 0 0
<br> Tř.2 – nedaňové příjmy 262 60 322 317
<br> Tř.3 – kapitálové příjmy 0 0 0 0
<br> Tř.4 – přijaté transfery od
obcí a přijaté dotace
<br> 586 15623 16209 16209
<br> Příjmy po konsolidaci
celkem
<br> 847 15683 16530 16526
<br> Tř.5 – běžné výdaje 847 14941 15788 15728
<br> Tř.6 – kapitálové výdaje 0 1548 1548 1548
<br> Výdaje po konsolidaci
celkem
<br> 847 0 17336 17276
<br> Saldo: příjmy – výdaje 0 806 806 750
<br> Tř.8 – financování
celkem: z toho
<br> 0 806 806 750
<br> Změna stavu prostředků
na běžných účtech
<br> 0 15554 15554 15609
<br> Uhrazené krátk.půjčky
(obcím- projekt OPŽP
kompostéry,štěpkovače)
<br> 0 0 0 0
<br> Přijaté krátk.půjčky,úvěry
(od obcí na projekt OPŽP
kompostéry,štěpkovače)
<br> 0 16360 16360 16359
<br>
Stav peněžních prostředků na účtu a v pokladně k 1.1.2021 644 440,75 Kč
Příjmy celkem za rok 2021 po konsolidaci 16 526 228,90 Kč
Výdaje celkem za rok 2021 po konsolidaci 17 275 759,53 Kč
Financování po konsolidaci za rok 2021 749 530,63 Kč
Stav peněžních prostředků na účtu a v pokladně k 31.12.2021 16 253 929,62 Kč
Nesplacené úvěry a půjčky k 31.12.2021 (projekt Kompostéry II) 16 359 019,50 Kč
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři DSO (výkaz FIN 2-12) nebo na webových
stránkách www.mikroregionvmb.cz/
<br>
2) Hospodářská činnost
DSO neprovádí hospodářskou činnost <.>
Veškeré příjmy jsou účtovány v rámci hlavní činnosti:
<br> - příjmy z poskytování služeb
Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtov...

Načteno

edesky.cz/d/5468184


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březejc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz