« Najít podobné dokumenty

Město Benešov - Záměr prodeje pozemku v lokalitě Kavčín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Benešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Celé znění dokumentu
www.benesov-city.cz
<br> IČO: 00 231 401
<br> ČS a.s.Benešov,č.ú.: 19-0320035309/0800
<br>
<br> MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
<br> tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodaelna@benesov-city.cz
IČO: 002 31 401
<br>
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 559/2022
<br>
VYŘIZUJE: Odbor investic
<br> DATUM: 23.06.2022
<br>
<br> Záměr města Benešov
na prodej pozemku v lokalitě Kavčín
<br>
Město Benešov v souladu s § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
<br> zveřejňuje záměr prodeje:
<br> pozemku parc.č.3026/1 o výměře 1 716 m2 (lesní pozemek),v k.ú.Benešov u Prahy,v lokalitě
Kavčín,ve vlastnictví města Benešov
<br> kupní cena: stanovena dle znaleckého posudku v celkové výši 728.000 Kč,kupující bude povinen
uhradit náklady převodu
<br>
Bližší informace na tel.312 821 133
<br>
Vyjádření k záměru je možné doručit na Městský úřad Benešov,Masarykovo náměstí 100 <,>
256 01 Benešov,do termínu 11.07.2022 do 17:00 <.>
<br>
Upozorňujeme,že zveřejnění tohoto záměru není veřejným příslibem podle § 1732 zákona
č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ani vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle
§ 1772 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,či veřejnou nabídkou podle § 1780 téhož
zákona,nejedná se XXX o veřejnou zakázku podle zvláštního zákona <.>
<br> Dále upozorňujeme,že zveřejnění tohoto záměru,spolu s rozhodnutím příslušného orgánu
města o následném majetkoprávním jednání,jsou pouze podmínkou platného vzniku závazku <,>
nikoli závazkem samotným,a proto mají povahu interního aktu bez právně závazných účinků <.>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX v.r.otisk úředního razítka
starosta

Načteno

edesky.cz/d/5468173

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Benešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz