Město Benešov

Okresní město
Okres Benešov

http://benesov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Datová schránka: cb4bwan
E-mail: epodatelna@benesov-city.cz, mu-bene@benesov-city.cz

Podřízené úřední desky

Obec Čerčany

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 08. 2022 Návrh místní úpravy provozu Ostředek, v souvislosti se stavbou nového chodníku podél silnice č. III/11010
18. 08. 2022 Záměr města Benešov pronajmout nebo vypůjčit nebytové prostory MUD
18. 08. 2022 Záměr města Benešov pronajmout nebo vypůjčit nebytové prostory MUD
17. 08. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice č. III/11456 v Tvoršovicích
17. 08. 2022 Záměr města Benešov na uzavření dodatku č. 10 k NS č. 50752 ze dne 10.06.1994
17. 08. 2022 Záměr města Benešov na uzavření dodatku č. 2 k NS č. 1450503 ze dne 31.12.2014
17. 08. 2022 Záměr města Benešov na uzavření dodatku č. 3 k NS č. 50158 ze dne 29.10.2002
17. 08. 2022 Záměr města Benešov na uzavření dodatku č. 2 NS č. 1350247 ze dne 20.12.2013
17. 08. 2022 Záměr města Benešov na uzavření dodatku č. 3 NS č. 1350204 ze dne 15.11.2013
17. 08. 2022 Návrh místní úpravy provozu Sázava, Sídliště 9. května, vyhrazení parkovacího místa pro ZTP
17. 08. 2022 Návrh místní úpravy provozu Netvořice, ulice Školní
17. 08. 2022 Záměr města Benešov na uzavření dodatku č. 6 k NS č. 50227 ze dne 31.03.2000
17. 08. 2022 Usnesení - určení lhůt k provedení úkonů ve věci žádosti o vydání rozhodnutí o určení existence veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku parc. č. 124 v katastrálním území Dojetřice
17. 08. 2022 Krajský úřad Středočeského kraje, VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
17. 08. 2022 Stanovení přechodní úpravy provozu - na Mk v Benešově, ul. Školní, Na Karlově a Vlašimská, zajištění uzavírky v rámci pracovního místa akce "Benešov, ulice Na Karlově - oprava hřbitovní zdi"
16. 08. 2022 Oznámení o zahájení řízení a pozvání na ústní jednání spojené s ohledáním na místě týkající se žádosti o vydání rozhodnutí o určení existence veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku parc. č. 124 v k.ú. Dojetřice
16. 08. 2022 Návrh dočasného zákazu zastavení - na Mk v Benešově, Masarykovo náměstí, zajištění kulturně-preventivní akce "Den s ISZ"
16. 08. 2022 Návrh dočasného zákazu zastavení - na Mk v Benešově, ul. Sokola Tůmy, U Koupadel a Hejtmánkova, zajištění sportovní akce "BENEŠOVSKÝ BĚŽECKÝ FESTIVAL 2022"
16. 08. 2022 Návrh dočasného zákazu zastavení - na silnici II/110, Baba - Kavčák, zajištění kulturní akce "ROCK N RIDE 2022"
15. 08. 2022 Záměr města Benešov na uzavření dodatku č. 5 k NS č. 151374 ze dne 19.03.2004
15. 08. 2022 Veřejná vyhláška o doručení písemnosti, katastrální území Pyšely
13. 08. 2022 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
12. 08. 2022 Oznámení zahájení řízení o odstranění změny stavby Chodník podél II/111 ve Struhařově
12. 08. 2022 Junák - český skaut, středisko Fr. Konáše Benešov, z.s.
12. 08. 2022 Český svaz protifašistických bojovníků, z.s., pobočný spolek Benešov
12. 08. 2022 Junák - český skaut, středisko Fr. Konáše Benešov, z.s.
12. 08. 2022 Vlastimil Bejbl
12. 08. 2022 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bedrč
12. 08. 2022 Jinovatka, z.s.
12. 08. 2022 Mezi řekami, "z.s."
12. 08. 2022 SK BENEŠOV ŽIJE SPORTEM z.s.
11. 08. 2022 Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5, VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po této aktualizaci
10. 08. 2022 Junák - český skaut, středisko Fr. Konáše Benešov, z.s.
10. 08. 2022 Český svaz protifašistických bojovníků, z.s., pobočný spolek Benešov
10. 08. 2022 Junák - český skaut, středisko Fr. Konáše Benešov, z.s.
10. 08. 2022 Tajemnice Městského úřadu Benešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice územního samosprávného celku, do odd. sociálně-právní ochrany dětí, zařazeného do Odboru soc. věcí a zdravotnictví, prac. poměr na dobru určitou
10. 08. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice č. III/11447 Libohošť
10. 08. 2022 Tajemnice Městského úřadu Benešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice územního samosprávného celku, do Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Benešov, na pozici vedoucí/ho oddělení silniční správní úřad, na neurčito
10. 08. 2022 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na ulici Rádlova a Pod Loretou v Pyšelích v souvislosti s probíhající uzavírkou
10. 08. 2022 Návrh dočasného zákazu zastavení_část ulice Spartakiádní v Benešově
10. 08. 2022 Oznámení o zahájení správního řízení dle § 115 vodního zákona, k.ú. Krňany
10. 08. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou místní komunikace - ulice Krusičanská, Týnec nad Sázavou
09. 08. 2022 Řehenice, část Babice, stanovení místní úpravy provozu
09. 08. 2022 Záměr města Benešov na uzavření smluv o výpůjčkách/nájemních smluv
09. 08. 2022 Záměr města Benešov na uzavření nájemní smlouvy atletického oválu Městského atletického stadionu
08. 08. 2022 Městský soud Praha, vyhláška, Zedník Jan Praha 4
08. 08. 2022 Exekutorský úřad Nymburk, dražební vyhláška, Klubalová Petra Praha
08. 08. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu Benešov, ul.Husova, zajištění pracovního a bezpečnostního prostoru pro opravu střechy obytného domu č.p. 656
05. 08. 2022 Vlastimil Bejbl
05. 08. 2022 Záměr města Benešov na uzavření smluv o výpůjčkách/nájemních smluv

XML