« Najít podobné dokumenty

Město Benešov - Záměr pronájmu části pozemku na parkovišti v Konopišti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Benešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapa
Celé znění dokumentu
MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
<br> tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz
IČO: 002 31 401
<br>
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 557/2022
<br>
VYŘIZUJE: Odbor investic
<br> DATUM: 23.06.2022
<br>
<br>
<br> Záměr města Benešov
na pronájem části pozemku na parkovišti v Konopišti
<br>
Město Benešov v souladu s § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) zveřejňuje
záměr na pronájem části pozemku parc.č.4297/2 v k.ú.Benešov u Prahy,na parkovišti v Konopišti <,>
ve vlastnictví města Benešov,pro provozování kočáru
na parkovišti jsou vyznačena místa pro denní parkování výletních vláčků za účelem nástupu
a výstupu cestujících osob,nájem je nevýhradní,tj.stejné místo bude pronajato několika nájemcům
<br>
<br> Obsah smlouvy:
doba nájmu: na dobu určitou od 30.07.2022 do 30.10.2022
nájemné: minimální cena ve výši 13.000 Kč/měsíc + DPH
<br>
Bližší informace na tel.312 821 133
<br>
Vyjádření k záměru je možné doručit na Městský úřad Benešov,Masarykovo náměstí 100,256 01
Benešov do termínu 11.07.2022 do 17:00 <.>
<br>
<br> Upozorňujeme,že zveřejnění tohoto záměru není veřejným příslibem podle § 1732 zákona č.89/2012 Sb.<,>
občanský zákoník,ani vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle § 1772 zákona č.89/2012 Sb.<,>
občanský zákoník,či veřejnou nabídkou podle § 1780 téhož zákona,nejedná se XXX o veřejnou zakázku podle
zvláštního zákona <.>
Dále upozorňujeme,že zveřejnění tohoto záměru,spolu s rozhodnutím příslušného orgánu města o
následném majetkoprávním jednání,jsou pouze podmínkami platného vzniku závazku,nikoli závazkem
samotným,a proto mají povahu interního aktu bez právně závazných účinků
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX v.r.otisk úředního razítka
starosta

Načteno

edesky.cz/d/5468171

Meta

Pronájem   Pronájem   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Benešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz