« Najít podobné dokumenty

Město Benešov - Záměr pronájmu části pozemku v ulici Hrubínova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Benešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapa
'69f'9
<br> 256 Íf2
<br> 1:5EID
<br> TE!
<br> 256531326 ?
<br> 256 Qr'236
<br> 256 9266
<br> 25626
<br> 25696 8
<br> 2569614
<br> 'a?
<br> G_
<br> 25633133
<br> C].256.969
<br> |'\'|
<br> <.>
<br> 2569843
<br> 2563639 ' 25633146 G_ O.'V- 3:3 => fa N 5 „% „ <,>
Celé znění dokumentu
MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
<br> tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz
IČO: 002 31 401
<br>
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 556/2022
<br>
VYŘIZUJE: Odbor investic
<br> DATUM: 23.06.2022
<br>
<br>
<br> Záměr města Benešov
na pronájem části pozemku v ulici Hrubínova
<br>
Město Benešov v souladu s § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) zveřejňuje
záměr na pronájem části pozemku parc.č.2569/16 (ostatní plocha,zeleň) o výměře 300 m2
v k.ú.Benešov u Prahy,v ulici Hrubínova,pro zřízení mezideponie pro ukládku zeminy při realizaci
opravy opěrné zdi na parkovišti u Kauflandu <.>
<br>
Obsah smlouvy:
doba pronájmu: na dobu určitou od 30.07.2022 do 30.09.2022
nájemné: 5.000 Kč/měsíc
<br>
Bližší informace na tel.312 821 133
<br>
Vyjádření k záměru je možné doručit na Městský úřad Benešov,Masarykovo náměstí 100,256 01
Benešov do termínu 11.07.2022 do 17:00 <.>
<br>
<br> Upozorňujeme,že zveřejnění tohoto záměru není veřejným příslibem podle § 1732 zákona č.89/2012 Sb.<,>
občanský zákoník,ani vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle § 1772 zákona č.89/2012 Sb.<,>
občanský zákoník,či veřejnou nabídkou podle § 1780 téhož zákona,nejedná se XXX o veřejnou zakázku podle
zvláštního zákona <.>
Dále upozorňujeme,že zveřejnění tohoto záměru,spolu s rozhodnutím příslušného orgánu města o
následném majetkoprávním jednání,jsou pouze podmínkami platného vzniku závazku,nikoli závazkem
samotným,a proto mají povahu interního aktu bez právně závazných účinků
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX v.r.otisk úředního razítka
starosta

Načteno

edesky.cz/d/5468170

Meta

Pronájem   Pronájem   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Benešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz