« Najít podobné dokumenty

Obec Neděliště - č.2 / 2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neděliště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č.2 / 2022.pdf
O b e c N e d ě l i š t ě
<br>
Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2022 ze dne 9.5.2022
<br>
Zápis:
<br> Přítomni: Ing.L.Podlipný,Z.Kiršbaum,V.Otřísal,U.Stannerová,M.Budín,L.Mozdík,J <.>
Gabriel,Ing.J.Petr
<br> Nepřítomni: J.Heteš <,>
Hosté:
<br> Datum a čas: 9.května 2022 (19:05 – 20:45)
<br> Místo: Obecní úřad Neděliště
<br>
<br> Program:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 3) Volba návrhové komise
<br> 4) Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
<br> 5) Výběr dodavatele stavby Rekonstrukce sportovního hřiště
<br> 6) Smlouva o dílo na stavbu Rekonstrukce sportovního hřiště
<br> 7) Smlouva o dílo na posilující zdroj vody pro fotbalové hřiště
<br> 8) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
<br> 9) Rozpočtové opatření č.1/2022
<br> 10) Smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Všestary
<br> 11) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy
<br> 12) Obecně závazná vyhláška č.1/2022,kterou se stanoví část společného školského obvodu základní
školy
<br> 13) Zrušení vyhlášky č.7 obce Neděliště o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
<br> 14) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
<br> 15) Počet členů zastupitelstva obce Neděliště pro volební období 2022-2026
<br> 16) Informace z porad zastupitelstva obce
<br> 17) Diskuze
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1) Zasedání zahájil v 19:00 hodin Ing.L.Podlipný.Přivítal přítomné a seznámil je s programem
zasedání <.>
<br> S navrženým programem souhlasili všichni zastupitelé <.>
<br> 2) Jako zapisovatelka byla navržena XXXXXX XXXXXXXXXX,ověřovatelé zápisu paní Stannerová a
pan Kiršbaum
<br> S volbou zapisovatele a ověřovatelů zápisu souhlasili všichni zastupitelé <.>
<br> 3) Do návrhové komise navrženi Ing.L.Podlipný a Ing.J.Petr
<br> S volbou návrhové komise souhlasili všichni zastupitelé <.>
<br> 4) Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání
<br> Žádné připomínky k zápisu z minulého zasedání <.>
<br>
<br> 5) Výběr dodava...

Načteno

edesky.cz/d/5468086

Meta

Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neděliště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz