« Najít podobné dokumenty

Obec Neděliště - č.2 / 2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neděliště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č.2 / 2022.pdf
O b e c N e d ě l i š t ě
<br>
Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2022 ze dne 9.5.2022
<br>
Zápis:
<br> Přítomni: Ing.L.Podlipný,Z.Kiršbaum,V.Otřísal,U.Stannerová,M.Budín,L.Mozdík,J <.>
Gabriel,Ing.J.Petr
<br> Nepřítomni: J.Heteš <,>
Hosté:
<br> Datum a čas: 9.května 2022 (19:05 – 20:45)
<br> Místo: Obecní úřad Neděliště
<br>
<br> Program:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 3) Volba návrhové komise
<br> 4) Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
<br> 5) Výběr dodavatele stavby Rekonstrukce sportovního hřiště
<br> 6) Smlouva o dílo na stavbu Rekonstrukce sportovního hřiště
<br> 7) Smlouva o dílo na posilující zdroj vody pro fotbalové hřiště
<br> 8) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
<br> 9) Rozpočtové opatření č.1/2022
<br> 10) Smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Všestary
<br> 11) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy
<br> 12) Obecně závazná vyhláška č.1/2022,kterou se stanoví část společného školského obvodu základní
školy
<br> 13) Zrušení vyhlášky č.7 obce Neděliště o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
<br> 14) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
<br> 15) Počet členů zastupitelstva obce Neděliště pro volební období 2022-2026
<br> 16) Informace z porad zastupitelstva obce
<br> 17) Diskuze
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1) Zasedání zahájil v 19:00 hodin Ing.L.Podlipný.Přivítal přítomné a seznámil je s programem
zasedání <.>
<br> S navrženým programem souhlasili všichni zastupitelé <.>
<br> 2) Jako zapisovatelka byla navržena XXXXXX XXXXXXXXXX,ověřovatelé zápisu paní Stannerová a
pan Kiršbaum
<br> S volbou zapisovatele a ověřovatelů zápisu souhlasili všichni zastupitelé <.>
<br> 3) Do návrhové komise navrženi Ing.L.Podlipný a Ing.J.Petr
<br> S volbou návrhové komise souhlasili všichni zastupitelé <.>
<br> 4) Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání
<br> Žádné připomínky k zápisu z minulého zasedání <.>
<br>
<br> 5) Výběr dodava...

Načteno

edesky.cz/d/5468086

Meta

Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Neděliště
10. 08. 2022
08. 08. 2022
28. 06. 2022
28. 06. 2022
12. 06. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Neděliště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz