« Najít podobné dokumenty

Obec Soběšice - Oznámení o záměru obce - prodej pozemků p.č. 2396, 1315/2 + /7

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Soběšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o záměru obce - prodej pozemků p.č. 2396, 1315/2 + /7
Obec Soběšice,|č: 00256072 Soběšice 125,342 01 Sušice
<br> Oznámení o záměru obce uskutečnit právníjednání,které se týká nemovitého majetku obce
<br> Podle zákona číslo 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní řízení) 9 39 odst.1,ve znění pozdějších předpisů,dává Obec Soběšice na vědomí záměr obce s níže uvedeným majetkem:
<br> Prodej pozemku Pozemek p.č.2396 v k.ú.Soběšice u Sušice — výměra 34 m2 — ostatní plocha,jiná plocha Pozemek p.č.1315/7 v k.ú.Soběšice u Sušice — výměra 187 m2 — ostatní plocha,jiná plocha Pozemek p.č.1315/2 v k.ú.Soběšice u Sušice — výměra 57 m2— lesní pozemek <.>
<br> K předmětnému záměru se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky nebo podat připomínky,návrhy a podněty v písemné formě,které je třeba adresovat na Obec Soběšice,Soběšice 125,342 01 Sušice,3 to nejpozději do doby,než o zamýšleném majetkoprávním úkonu rozhodne zastupitelstvo obce <.>
<br> Tento záměr bude zveřejněn vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu Soběšice po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v zastupitelstvu obce <.>
<br> V Soběšicích dne 20.6.2022
<br> OBEC SOBESICE 342 01 S šice lČ: 002 56 072.D :CZOO256072 Obec Soběšice
<br> XXXXXX XXXXX,starosta
<br> Úřední deska: Elektronická úřední deska: Vyvěšeno dne: 20.6.2022 Vyvěšeno dne: 20.6.2022 Sejmuto dne: 1.9.2022 Sejmuto dne: 1.9.2022
<br> Informace o pozemku
<br> Parcelní číslo: &%:-
<br> Obec: Soběšice M9113
<br> Katastrální území: ggššigg g Sušice Mj
<br> Čislo LV: J_QQQJ <.>
<br> Výměra (m2]: 14
<br> Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí Mapový lisu _QLLM
<br> Určení výměry: Graňcky nebo v digitalizované mapě Způsob využití: jiná plocha
<br> Druh pozemku: ostatní plocha
<br> Informace o pozemku Parcelní číslo: 1315115
<br> Obec: Soběšice [551%] TJ Katastrální území: M&M) Čislo LV: m1
<br> Výměra [m2]: 187
<br> Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí Mapový list: %
<br> Určení výměry: Ze souřadnic v SJTSK Způsob využití: jiná plocha
<br> Druh pozemku: ostatní plocha
<br> lnformace o pozemku
<br> ;Parcelnfčí...

Načteno

edesky.cz/d/5468067

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Soběšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz