Obec Soběšice

Město, městys, obec, MČ
Okres Klatovy

http://sobesice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Soběšice
Soběšice 125
342 01 Soběšice

Datová schránka: narbx27
E-mail: obecsobesice@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 08. 2022 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
02. 08. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
18. 07. 2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
23. 06. 2022 Oznámení o záměru obce - prodej pozemků p.č. 2396, 1315/2 + /7
23. 06. 2022 Oznámení o záměru obce - prodej pozemku p.č. 2261
23. 06. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH
22. 06. 2022 - Rozpočtové opatření č. 2
22. 06. 2022 Rozpočtové opatření č. 2/2022
16. 06. 2022 Stanovení počtu členů nově voleného zastupitelstva obce
15. 06. 2022 Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva
15. 06. 2022 Závěrečný účet obce za rok 2021 + Zpráva o přezkoumání
03. 06. 2022 Obecně závazná vyhláška obce Soběšice
03. 06. 2022 - Rozpočtové opatření č. 2
03. 06. 2022 Rozpočtové opatření č. 2/2022
03. 06. 2022 Vyhláška obce o stanovení systému odpadového hospodářství
01. 06. 2022 Volby do zastupitelstva obce 2022 - vzory listin ke stažení
26. 05. 2022 Účetní závěrka Svazku obcí Pošumaví za rok 2021
24. 05. 2022 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce
24. 05. 2022 Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Pošumaví
24. 05. 2022 Účetní závěrka Svazku obcí Pošumaví za rok 2021
24. 05. 2022 Smlouva o poskytnutí sponzorského daru ZŠ Žihobce
17. 05. 2022 Dokument "Dražební vyhláška pro..." již není dostupný.
13. 05. 2022 Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
11. 05. 2022 Výzva pro vlastníky, kteří nejsou v katastru označeni dostatečně
10. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 + Zpráva o přezkumu
10. 05. 2022 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
10. 05. 2022 Inventarizační zpráva - rok 2021
29. 04. 2022 FÚ Plzeň: Předpisný seznam pro daň z nemovitostí 2022
27. 04. 2022 Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021
05. 04. 2022 Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Pošumaví
30. 03. 2022 Odpadové hospodářství obce v roce 2021
30. 03. 2022 Sdělení OÚ: 22. dubna přijede do obce kominík
22. 03. 2022 Sběr nebezpečného a objemného odpadu - 23. a 24. dubna
16. 03. 2022 Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva
15. 03. 2022 Oznámení o záměru obce - prodej pozemku p.č. 2255/2
15. 03. 2022 Oznámení o záměru obce - prodej pozemku p.č. 2309
15. 03. 2022 Oznámení o záměru obce - prodej pozemku p.č. 2272/8
15. 03. 2022 Oznámení o záměru obce - prodej pozemků p.č. 2315 a 2316
15. 03. 2022 Oznámení o záměru obce - prodej pozemku p.č. 2317
11. 03. 2022 - Rozpočtové opatření č. 1
11. 03. 2022 Rozpočtové opatření č. 1/2022
08. 03. 2022 Úřad práce ČR a jeho pomoc ve finanční tísni kvůli růstu cen energií
08. 03. 2022 Prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny – vzor
03. 03. 2022 MÚ Sušice: Nabídky humanitární pomoci Ukrajině a Ukrajincům
01. 03. 2022 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce - 10. března
07. 02. 2022 ČEZ: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
01. 02. 2022 ČEZ: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
01. 02. 2022 Veřejná vyhláška: Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje
14. 01. 2022 Výroční zpráva za rok 2021 o svobodném přístupu k informacím
13. 01. 2022 Poplatek za odvoz komunálního odpadu v roce 2022

XML