« Najít podobné dokumenty

Obec Soběšice - Oznámení o záměru obce - prodej pozemku p.č. 2261

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Soběšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o záměru obce - prodej pozemku p.č. 2261
Obec Soběšice,|č: 00256072 Soběšice 125,342 01 Sušice
<br> Oznámení o záměru obce uskutečnit právní jednání,které se týká nemovitého majetku obce
<br> Podle zákona číslo 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní řízení) 5 39 odst.1,ve znění pozdějších předpisů,dává Obec Soběšice na vědomí záměr obce s níže uvedeným majetkem:
<br> Prodej pozemku Pozemek p.č.2261 v k.ú.Soběšice u Sušice — výměra 389 m2 — ostatní plocha,jiná plocha
<br> K předmětnému záměru se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky nebo podat připomínky,návrhy a podněty v písemné formě,které je třeba adresovat na Obec Soběšice,Soběšice 125,342 01 Sušice,a to nejpozději do doby,než o zamýšleném majetkoprávním úkonu rozhodne zastupitelstvo obce <.>
<br> Tento záměr bude zveřejněn vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu Soběšice po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v zastupitelstvu obce <.>
<br> V Soběšicích dne 20.6.2022
<br> OBEC SOBĚŠICE 342 01 Sušice lČ: 002 56 072,D : (200256072
<br> Obec Soběšice XXXXXX XXXXX,starosta
<br> Úřední deska: Elektronická úřední deska: Vyvěšeno dne: 20.6.2022 Vyvěšeno dne: 20.6.2022 Sejmuto dne: 1.9.2022 Sejmuto dne: 1.9.2022
<br> Informace o pozemku
<br> Parcelní čísloíř žďř'ť' "gólů _ V * "" *
<br> Obec: Soběšice M9173
<br> Katastrální území: Soběšice u Sušice [M]
<br> Číslo LV: M
<br> Výměra [m2]: 389 ; Typ parcely.Parcela katastru nemovitostí Mapový list: ELM
<br> Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
<br> Způsob využiti: jiná plocha
<br> Druh pozemku: ostatní plocha

Načteno

edesky.cz/d/5468066

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Soběšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz