« Najít podobné dokumenty

Obec Petrov nad Desnou - SOÚD - Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné k 31.12.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Petrov nad Desnou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SOÚD - Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné k 31.12.2021.pdf
Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné k 31.12.2021
<br> Název: Svazek obcí údolí Desné Adresa: Sumperská 775,783 14 Rapotín lCO: 65497074
<br> Členové SOUD:
<br> 1) Obec Rapotín 5) Obec Loučná nad Desnou 2) Obec Sobotín 6) Obec Hraběšice
<br> 3) Obec Vikýřovice ?) Obec Rejchartice
<br> 4) Obec Velké Losiny 8) Obec Vernířovice
<br> 9) Petrov nad Desnou
<br> Zřízena školské právnická osoba: od 01.01.2008 Název: Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Sídlo: Petrov nad Desnou 200,788 14 Rapotín
<br> IČO: 71340874
<br> Předseda: Mgr.XXXXXXXX XXXXX — starosta Obce Rapotín ].místopředseda: XXXXXX XXXXXXX — starosta Obce Vikýřovice ||.místopředseda: XXXXXX XXXXXXXX — členka zastupitelstva Obce Hrabéšíce
<br> Kontrolní komise: počet členů 3 Předseda: Pavla Dudkova
<br> Počet členů Valné hromady; 15 Počet členů Předsednictva: 9 Počet členů Kvalifikované valné hromady: 9
<br> Svazekje plátcem DPH.Svazek ma zpracovaný Rozpočtový výhled na období 2021 2025 <.>
<br> Rozpočet svazku na rok 2021 byl schválen Valnou hromadou dne 4.12.2020 Usnesení č.9/2020.Příjmy: 6 053 200 Kč
<br> Výdaje: 6 059 200 Kč
<br> Financování: 6 000 Kč
<br> I.Ucetnr metody a obecne ucetm zasady
<br> Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č.563/1991 Sb.ve znění pozdějších změn a doplňků.zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,zákonem č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,vyhláškou č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě.vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro účetní jednotky,které jsou územními samosprávnými celky,příspěvkovými organizacemi,státními fondy a organizačními složkami státu a Českými účetními standardy pro územní samosprávné celky,příspěvkové organizace,statni fondy a organizační složky státu <.>
<br> 1.Způsoby oceněni hmotného & nehmotného majetku Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje v souladu s vyhláškou č.410/2009 Sb <.>
<br> Hmotný majete...

Načteno

edesky.cz/d/5467632

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Petrov nad Desnou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz