Obec Petrov nad Desnou

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://tcssl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Petrov nad Desnou
Petrov nad Desnou 156
788 16 Petrov nad Desnou

Datová schránka: c42pa2g
E-mail: obec@petrovnaddesnou.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Petrov n/D.,konané ve dnech 23.a 24.září 2022.
23. 09. 2022 Záměr prodeje movitého majetku obce Petrov nad Desnou
21. 09. 2022 VV- veřejné projednání ÚP Petrov nad Desnou
16. 09. 2022 Usnesení z 24. ZO konaného dne 12.9.2022.
16. 09. 2022 Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek
16. 09. 2022 Stanovení DZ
16. 09. 2022 Stanovení DZ
16. 09. 2022 Návrh OOP-MÚP_I/11 - Smíšená stezka podél sil. I/11 mezi obcemi Rapotín a Petrov
13. 09. 2022 Schválené rozpočtové opatření č.4/2022 - Svazek obcí údolí Desné
13. 09. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška Erik..." již není dostupný.
13. 09. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška nezl..." již není dostupný.
12. 09. 2022 Stanovení PÚP_I/11 - Smíšená stezka Rapotín-Petrov nad Desnou
08. 09. 2022 Stanovení PÚP_I/11 - Smíšená stezka Rapotín-Petrov nad Desnou
07. 09. 2022 GDPR - pověřenec pro ochranu osobních údajů
07. 09. 2022 Stanovení DZ
07. 09. 2022 Stanovení DZ
07. 09. 2022 Návrh OOP-MÚP_I/11 - Smíšená stezka podél sil. I/11 mezi obcemi Rapotín a Petrov
07. 09. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb, dle §29 zákona 491/2001 Sb., o volbách do ZO.
02. 09. 2022 Pozvánka na 24. zasedání zastupitelstva obce Petrov nad Desnou
02. 09. 2022 Pozvánka na zasedání VHč.6/2022 Svazku obcí údolí Desné
30. 08. 2022 Návrh DZ
23. 08. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022
23. 08. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022
23. 08. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022
09. 08. 2022 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků volebním stranám - volby do ZO 23.a24.září 2022
09. 08. 2022 Pozvánka na zasedání valné hromady č.5/2022 Svazku obcí údolí Desné
01. 08. 2022 Obecně závazná vyhláška obce Petrov nad Desnou č. 2/2016
01. 07. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška- ozn..." již není dostupný.
30. 06. 2022 Volby do ZO 23. a 24.září 2022 - informace volebním stranám
30. 06. 2022 Vyhláška o nálezech e.č.1/2022
23. 06. 2022 Pozvánka na 23. zasedání ZO Petrov nad Desnou_
23. 06. 2022 SOÚD - Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné k 31.12.2021
23. 06. 2022 Obecně závazná vyhláška obce Petrov nad Desnou č. 2/2016_doplnění přílohy
23. 06. 2022 Usnesení z 22.jednání ZO Petrov n/D.
23. 06. 2022 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí údolí Desné za rok 2021
23. 06. 2022 Závěrečný účet obce Petrov nad Desnou za rok 2021a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrov nad Desnou za rok 2021
23. 06. 2022 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí údolí Desné za rok 2021
23. 06. 2022 Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Petrov nad Desnou
23. 06. 2022 Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Petrov nad Desnou
23. 06. 2022 Poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
23. 06. 2022 NÁVRH Závěrečného účtu obce Petrov nad Desnou za rok 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrov nad Desnou za rok 2021
23. 06. 2022 Poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
23. 06. 2022 Návrh závěrečného účtu obce Petrov nad Desnou za rok 2021
23. 06. 2022 Rozpočtové opatření č. 2/2022
23. 06. 2022 Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2022 Šumperk
23. 06. 2022 Změna nařízení Státní veterinární správy - obce Ol.kraje
23. 06. 2022 SOÚD_Záměr nakládat s nemovitým majetkem
23. 06. 2022 SKM_Záměr nakládat s nemovitým majetkem
23. 06. 2022 Rozhodnutí o umístění stavby: Žádost o umístění stavby - ŽELHROCH RD Na Terezíně
23. 06. 2022 Dokument "Usnesení o stanovení ..." již není dostupný.

XML