« Najít podobné dokumenty

Obec Petrov nad Desnou - Usnesení z 22.jednání ZO Petrov n/D.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Petrov nad Desnou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 22. zasedání ZO.pdf
Usnesení
<br> z 22.zasedání Zastupitelstva obce Petrov nad Desnou
konaného dne 30.05.2022
<br> (upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů)
<br> čj.OUPND 679/2022 Petrov nad Desnou dne: 01.06.2022
<br>
Zastupitelstvo obce Petrov nad Desnou na svém 22.zasedání po projednání všech bodů programu:
<br> 22/1 Schvaluje:
<br> 1) Program 22.zasedání Zastupitelstva obce Petrov nad Desnou <.>
2) Řádnou účetní uzávěrku k 31.12.2021 a celoroční hospodaření obce se závěrečným účtem za rok 2021 včetně
<br> zprávy o přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Olomouckého kraje čj.KUOK 7722/2022,ze dne
31.3.2022 se závěrem bez zjištěných chyb a nedostatků <.>
<br> 3) Převod výsledku hospodaření ve výši 6 364 468,72 Kč do výsledku hospodaření minulých let v účetní uzávěrce
k 30.6.2022 na základě projednání závěrečného účtu obce a přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem
Olomouckého kraje čj.KÚOK 7722/2022 ze dne 31.3.2022 <.>
<br> 4) Poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč spolku TJ Sokol Sobotín-Petrov nad Desnou,z.s <.>,IČ: 16626672 <,>
Sobotín 313,788 16 Sobotín,na pořádání „Dětského dne“ <.>
<br> 5) Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce mezi Obcí Petrov nad Desnou,IČ: 72054433 <,>
Petrov nad Desnou 156,788 16 Petrov nad Desnou jako poskytovatelem daru a spolku TJ Sokol Sobotín-Petrov
nad Desnou,z.s <.>,IČ: 16626672,Sobotín 313,788 16 Sobotín,jako příjemcem daru v roce 2022,jako příjemcem
daru.Předmětem darovací smlouvy je poskytnutí finančních prostředků ve výši 1 000 Kč na pořádání „Dětského
dne“ <.>
<br> 6) Přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na pořízení,technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup
věcného vybavení a zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Petrov nad Desnou ve výši
19 600 Kč <.>
<br> 7) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na pořízení,technické zhodnocení a opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů...

Načteno

edesky.cz/d/5467630

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Petrov nad Desnou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz