« Najít podobné dokumenty

Obec Petrov nad Desnou - Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Petrov nad Desnou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Petrov nad Desnou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-0 Pozvánka 22. zasedání.pdf
Starosta obce Petrov nad Desnou
<br>
POZVÁNKA
na 22.zasedání
<br> Zastupitelstva obce Petrov nad Desnou
<br> čj.: OUPND 623/2022
<br>
<br> Na základě ustanovení § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
v platném znění,svolávám 22.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrov nad Desnou <.>
<br>
Místo konání:
<br>
Petrov nad Desnou ve společenské místnosti v prvním patře Obecního
úřadu Petrov na Desnou čp.156
<br>
Doba konání:
<br>
Pondělí 30.5.2022 od 17:00 hodin
<br> Navržený
program:
<br> 1) Zahájení,procedurální záležitosti
2) Schválení programu 22.zasedání zastupitelstva obce
3) Finanční záležitosti
<br> - Projednání účetní uzávěrky a závěrečného účtu za rok 2021
- Informace o hospodaření obce v roce 2022
- Rozpočtové opatření č.1/2022 a 2/2022
- Projednání příspěvku obce spolku TJ Sokol Sobotín-Petrov nad
<br> Desnou na pořádání „Dětského dne“
- Schválení přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
<br> 4) Majetkové záležitosti
- Schválení bezúplatného převodu části pozemků
- Projednání kupní smlouvy
<br> 5) Změna personálního obsazení v Komisi pro dopravu,stavební a po-
zemkové záležitosti a životní prostředí
<br> 6) Rozšíření seznamu akcí uvedených v příloze OZV č.2/2016 o nočním
klidu
<br> 7) Záležitosti VHZ
- Projednání aktuálních stanov VHZ a.s <.>
- Projednání znaleckého posudku
- Schválení nepeněžitého vkladu obce a jeho vložení do základního
<br> kapitálu společnosti VHZ
- Pověření k zastupování obce do valné hromadě VHZ
<br> 8) Výběr dodavatele zakázky Rekonstrukce ZŠ Petrov a MŠ Beruška
9) Projednání nákupu informačních panelů pro měření rychlosti vozidel
10) Projednání podání žádosti o dotaci do XXX Šumperský venkov na vy-
<br> bavení víceúčelového hřiště
11) Rozprava
12) Závěr
<br>
<br>
<br>
Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX
starosta obce Petrov nad Desnou
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 18.5.2022
Sejmuto z úřední desky dne: 30.5.2022
<br>
2022-05-18T15:30:51+0200
Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5467625

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Petrov nad Desnou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz