« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - referent/referentka zdravotních služeb v odboru zdravotnictví PER-88167/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

referent/referentka zdravotních služeb v odboru zdravotnictví PER-88167/2022
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 22.června 2022 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
<br> úředníka/úřednice
<br>
referent / referentka zdravotních služeb
<br> v odboru zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 2255)
<br>
Sjednaný druh práce: referent / referentka zdravotních služeb
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 11,struktura platu: základní plat (22.980
<br> Kč až 33.790 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době (do výše 16.890 Kč) <,>
mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
Stručná náplň práce
<br> • udílení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a kontrola jejich plnění
<br> • zpracovávání podkladů pro výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami
<br> • výkon státní kontroly v oblasti zdravotnictví
<br> • ukládání pokut poskytovatelům zdravotních služeb nebo subjektům bez oprávnění (dle zákona
č.372/2011 Sb <.>,o zdravotních službách)
<br> • řešení přestupků podle ustanovení zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich
<br> • řešení stížností občanů na poskytování zdravotních služeb (dle zákona č.372/2011 Sb.<,>
<br> o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování)
<br> • nakládaní se zdravotnickou dokumentací
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o úřednících
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který ovládá
<br> český jazyk
c) plná svéprávnost
d) bezúhonnost2
<br>
<br> Další předpoklady pro výkon práce
<br> a) proká...

Načteno

edesky.cz/d/5467477

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz