« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - referent/referentka evidence řidičů – agenda řidičských průkazů v odboru dopravněsprávních činností PER-88168/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

referent/referentka evidence řidičů – agenda řidičských průkazů v odboru dopravněsprávních činností PER-88168/2022
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 22.června 2022 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
<br> úředníka/úřednice
<br>
referent / referentka evidence řidičů – agenda řidičských průkazů
<br> v odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 2471)
<br>
Sjednaný druh práce: referent / referentka evidence řidičů – agenda řidičských průkazů
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Odchylná týdenní pracovní doba na odbavovacích přepážkách <.>
<br> Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 9,struktura platu: základní plat (19.730
Kč až 28.920 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době (do výše 14.460 Kč) <,>
mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> • posuzování podmínek pro udělování,odnímání,omezování,podmiňování nebo vracení řidičských
<br> oprávnění ve správním řízení
<br> • posuzování podmínek pro vydávání průkazů profesní způsobilosti řidiče a paměťových karet řidiče
vozidel a servisních paměťových karet
<br> • vyřizování žádostí občanů v záležitostech registru řidičů,provádění změn v dokladech
<br> • vybírání správních poplatků
<br> • zpracování spisů v systému elektronické spisové služby
<br> • vedení evidencí záznamů a chodu kartoték
<br> • vyřizování korespondence,zapisování do protokolů
<br> • příprava,sběr a zpracování statistických údajů včetně zpracování dílčích podkladů
<br> • práce na psacích strojích
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o úřednících
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České re...

Načteno

edesky.cz/d/5467476

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz