« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - zkušební komisař – referent / zkušební komisařka – referentka v odboru dopravněsprávních činností PER-88165/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zkušební komisař – referent / zkušební komisařka – referentka v odboru dopravněsprávních činností PER-88165/2022
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 22.června 2022,v souladu s § 7 zákona
<br> č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),výběrové řízení na obsazení
pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> zkušební komisař – referent / zkušební komisařka – referentka
<br> v odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hlavního města Prahy
(kód 2880)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: zkušební komisař – referent / zkušební komisařka – referentka
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1) 10,struktura platu: základní
<br> plat (21.260 Kč až 31.240 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době (do
výše 15.620 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
Stručná náplň práce
<br> • posuzování a ověřování způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel
<br> • lektorská,konzultační a poradenská činnost při zabezpečování výcviku a zkoušek řidičů
<br> • příprava na zkoušky z odborné způsobilosti uchazečů o řidičská oprávnění
<br> • příprava administrativních pomůcek (protokoly,testy)
<br> • vedení administrativních údajů spojených se získáváním a zdokonalováním odborné
<br> způsobilosti k řízení motorových vozidel,administrativní úkony spojené s registrací
výcvikových zařízení autoškol a akreditací školicích středisek a středisek bezpečné jízdy
<br> • provádění zkoušek z odborné způsobilosti v autoškolách a přezkoušení z odborné
<br> způsobilosti k řízení motorových vozidel
<br> • kontrola dokladů a vedení předepsané dokumentace
<br> • kontrola dodržení předepsaných učebních osnov ve výcviku
<br> • provádění zkoušky teoretické části
<br> • provádění zkoušky z praktické jízdy
<br>
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o
<br> úřednících
<br> a) fyzická osoba,která d...

Načteno

edesky.cz/d/5467474

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz