« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Město Boskovice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1.VŘ_STAV_referent péče o kulturní památky_oznámení o VŘ.pdf
Město Boskovice
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br>
Tajemník Městského úřadu Boskovice
<br>
vyhlašuje v souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:
<br>
<br> referent/referentka péče o kulturní památky
odboru výstavby a územního plánování
<br>
Předpoklady a požadavky:
<br>
Obecné předpoklady:
<br> - státní občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR
<br> - dosažení věku 18 let
<br> - svéprávnost
<br> - ovládání jednacího jazyka
<br> - bezúhonnost
<br>
Kvalifikační požadavky:
<br> - ukončené vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo ukončené
vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu,nejlépe ve stavebním
oboru <.>
<br>
<br> Další požadované schopnosti a dovednosti:
<br> - znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - znalost zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - znalost zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - praxe ve veřejné správě výhodou <,>
<br> - znalost práce s PC (MS Office) <,>
<br> - organizační a komunikativní schopnosti <,>
<br> - řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič/ka <.>
<br>
Platové zařazení:
<br> - řídí se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoníkem práce,ve znění pozdějších předpisů,a nařízením vlády
č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění
pozdějších předpisů,platová třída 9 <.>
<br>
<br> Požadované doklady:
<br> - přihláška – musí obsahovat: titul,jméno,příjmení,datum a místo narození,místo trvalého pobytu <,>
kontaktní adresu (pokud je jiná než místo trvalého pobytu),státní příslušnost,číslo OP,kontaktní e-
mailová adresa,telefonní kontakt,datum a podpis uchazeče/ky (přihlášku najdete na stránkách města
Boskovice www.boskovice.cz...

Načteno

edesky.cz/d/5467436

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz