« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,místních komunikacích: ul. Akademická, ul. Svážná, ul. Kamenice, ul. Rybnická, ul. Petra Křivky, ul. Chironova, komunikace ozn. NN 1198 (Palachovo nám.),

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0312544 22 3 oop pdz bitesska 22 06 2022 1
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0339962/2022/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0312544/2022/3 TEL./E-MAIL: 542 174 617/nemecek.michal@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu <,>
<br> s vydáním vyjádření dotčeného orgánu,vedeného pod č.j.: KRPB-65608-1/ČJ-2022-0600DP,ze dne
<br> 19.04.2022,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky <,>
<br> Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Odbor služby dopravní policie,(dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích: ul.Akademická <,>
<br> ul.Svážná,ul.Kamenice,ul.Rybnická,ul.Petra Křivky,ul.Chironova,komunikace ozn.NN 1198
<br> (Palachovo nám.),silnici II/602: ul.Jihlavská,silnici III/15272: ul.Jemelkova.Pro stanovení
<br> přechodného dopravního značení,dopravního zařízení a světelných signálů MMB nahlédl do
<br> pasportního informačního systému - „iSitInfo“ společnosti Brněnské komunikace a.s <.>,na jehož základě
<br> se určily předmětné komunikace.Vše bude provedeno v rozsahu uvedených...
0312544 22 3 vykres 0 a b uzavreny tunel
IP22
PISÁRECKÝ
<br> TUNEL
UZAVŘEN
<br> 23
<br> P4
<br> P4E3b
<br> A9
<br> BOHUNICE
<br> N.LÍSKOVEC
<br> BOHUNICE
<br> N.LÍSKOVEC
<br> 22:00-06:00 hod.BRNO
<br> 22
:0
<br> 0-
06
<br> :0
0
<br> ho
d <.>
<br> SVITAVY
<br> KR
<.> PO
<br> LE
<br> VÝSTAVIŠTĚ BVV
<br> E
4
<br> 6
1
<br> 2
3
<br> ST.LÍSKO
VEC
<br> BO
H
<br> U
N
<br> IC
E
<br> C
EN
<br> TR
U
<br> M
<br> BR
NO
<br> BR
AT
<br> IS
LA
<br> VA
<br> 2
3
<br> E
4
<br> 6
1
<br> E
6
<br> 5
<br> E
5
<br> 0
<br> 1
<br> O
LO
<br> M
O
<br> U
C
<br> PR
AH
<br> A
<br> SK
<br> MIMO ZÁSOBOVÁNÍ
5 -18 HOD <.>
<br> 6
0
<br> 6
0
<br> 6
0
<br> 4
3
<br> SVITAVY
<br> CENTRUM
<br> VÝSTAVŠTĚ BVV
<br> 6
0
<br> 6
0
<br> 2
POPŮVKY
<br> C
EN
<br> TR
U
<br> M
<br> G
R
<br> AN
D
<br> PR
IX
<br> 6
0
<br> 4
3
<br> SVITAVY
<br> W
IEN
<br> BRATISLAVA
OLOMOUC
<br> PRAHA
<br> CENTRUM
<br> WIEN
<br> BRATISLAVA
<br> OLOMOUC PRAHA
<br> 6
0
<br> 6
0
<br> 6
0
<br> BO
SO
<br> NO
HY
<br> G
RA
<br> ND
P
<br> RI
X
<br> PO
PŮ
<br> VK
Y
<br> 6
0
<br> 2
<br> PR
AH
<br> A
BR
<br> AT
IS
<br> LA
VA
<br> O
LO
<br> M
O
<br> UC
W
<br> IE
N
<br> ST.LÍSKO
VEC
<br> BO
H
<br> U
N
<br> IC
E
<br> C
EN
<br> TR
U
<br> M S
<br> I/23 SMĚR
DÁLNICE D1
<br> VÝSTAVIŠTĚ BVV
<br> KR.POLE
<br> 2
3
<br> E
4
<br> 6
1
<br> 4
3
<br> SVITAVY
<br> 50
<br> 15
00
<br> m
<br> 23
<br> E
4
<br> 61
<br> PR
AH
<br> A
<br> BR
AT
<br> IS
LA
<br> VA
<br> OL
OM
<br> OU
C
<br> W
IE
<br> N
<br> BO
SO
<br> NO
HY
<br> GR
AN
<br> D
PR
<br> IX 60
2
<br> PO
PŮ
<br> VK
Y BO
<br> HU
NI
<br> CE
<br> ul.Jem
elkova
<br> I/23 SMĚR BRNO CENTRUM
<br> I/23 SMĚR DÁLNICE D1
<br> 190
0
<br> 600 m
<br> 90
<br> 60
<br> 6
<br> O
ST
<br> R
AV
<br> A
O
<br> LO
M
<br> O
U
<br> C
<br> W
IE
<br> N E 4
6
<br> 1
<br> PR
AH
<br> A
50
<br> 0
m
<br> E
5
<br> 0
<br> BR
AT
<br> IS
LA
<br> VA E
4
<br> 6
1
<br> E
6
<br> 5
<br> E
5
<br> 0
1
<br> O
ST
<br> R
AV
<br> A
<br> W
IE
<br> N
SK
<br> A
PR
<br> AH
A
<br> 2
3
<br> 1
<br> E
6
<br> 5
E
<br> 5
0
<br> OTÁČENÍ VOZIDEL
ZIMNÍ ÚDRŽBY
<br> 100 m
<br> D1 SMĚR PRAHA
<br> 9
0
<br> Z4e á...
0312544 22 3 Vykres II A B smer Brno D1 (1)
C2f
<br> VÝ
JE
<br> ZD
S
<br> TA
VB
<br> Y
<br> A2
2
<br> E1
3
<br> S
<br> BOHUNICE
<br> N.LÍSKOVEC
<br> 22:00-06:00 hod.BRNO
<br> 22
:0
<br> 0-
06
<br> :0
0
<br> ho
d <.>
<br> SVITAVY
<br> KR
<.> PO
<br> LE
<br> VÝSTAVIŠTĚ BVV
<br> E
4
<br> 6
1
<br> 2
3
<br> ST.LÍSKO
VEC
<br> BO
H
<br> U
N
<br> IC
E
<br> C
EN
<br> TR
U
<br> M
<br> BR
NO
<br> BR
AT
<br> IS
LA
<br> VA
<br> 2
3
<br> E
4
<br> 6
1
<br> E
6
<br> 5
<br> E
5
<br> 0
<br> 1
<br> O
LO
<br> M
O
<br> U
C
<br> PR
AH
<br> A
<br> SK
<br> MIMO ZÁSOBOVÁNÍ
5 -18 HOD <.>
<br> 6
0
<br> 6
0
<br> 6
0
<br> 4
3
<br> SVITAVY
<br> CENTRUM
<br> VÝSTAVŠTĚ BVV
<br> 6
0
<br> 6
0
<br> 2
POPŮVKY
<br> C
EN
<br> TR
U
<br> M
<br> G
R
<br> AN
D
<br> PR
IX
<br> 6
0
<br> 4
3
<br> SVITAVY
<br> W
IEN
<br> BRATISLAVA
OLOMOUC
<br> PRAHA
<br> CENTRUM
<br> WIEN
<br> BRATISLAVA
<br> OLOMOUC PRAHA
<br> 6
0
<br> 6
0
<br> 6
0
<br> BO
SO
<br> NO
HY
<br> G
RA
<br> ND
P
<br> RI
X
<br> PO
PŮ
<br> VK
Y
<br> 6
0
<br> 2
<br> PR
AH
<br> A
BR
<br> AT
IS
<br> LA
VA
<br> O
LO
<br> M
O
<br> UC
W
<br> IE
N
<br> ST.LÍSKO
VEC
<br> BO
H
<br> U
N
<br> IC
E
<br> C
EN
<br> TR
U
<br> M
<br> S
<br> I/23 SMĚR
DÁLNICE D1
<br> VÝSTAVIŠTĚ BVV
<br> KR.POLE
<br> 2
3
<br> E
4
<br> 6
1
<br> 4
3
<br> SVITAVY
<br> 50
<br> 15
00
<br> m
<br> 23
<br> E
4
<br> 61
<br> PR
AH
<br> A
<br> BR
AT
<br> IS
LA
<br> VA
<br> OL
OM
<br> OU
C
<br> W
IE
<br> N
<br> BO
SO
<br> NO
HY
<br> GR
AN
<br> D
PR
<br> IX 60
2
<br> PO
PŮ
<br> VK
Y BO
<br> HU
NI
<br> CE
<br> ul.Jem
elkova
<br> I/23 SMĚR BRNO CENTRUM
<br> I/23 SMĚR DÁLNICE D1
<br> 190
0
<br> 600 m
<br> 90
<br> 60
<br> 6
<br> O
ST
<br> R
AV
<br> A
O
<br> LO
M
<br> O
U
<br> C
<br> W
IE
<br> N E 4
6
<br> 1
<br> PR
AH
<br> A
50
<br> 0
m
<br> E
5
<br> 0
<br> BR
AT
<br> IS
LA
<br> VA E
4
<br> 6
1
<br> E
6
<br> 5
<br> E
5
<br> 0
1
<br> O
ST
<br> R
AV
<br> A
<br> W
IE
<br> N
SK
<br> A
PR
<br> AH
A
<br> 2
3
<br> 1
<br> E
6
<br> 5
E
<br> 5
0
<br> SM
ĚR
<br> N
OV
<br> Ý
LÍS
<br> KO
VE
<br> C
/ B
<br> OH
UN
<br> IC
E
<br> PROPUSTEK SO202
<br> PROPUS...
0312544 22 3 OOP PDZ Bitesska 22 06 2022 (2)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0339962/2022/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0312544/2022/3 TEL./E-MAIL: 542 174 617/nemecek.michal@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu <,>
<br> s vydáním vyjádření dotčeného orgánu,vedeného pod č.j.: KRPB-65608-1/ČJ-2022-0600DP,ze dne
<br> 19.04.2022,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky <,>
<br> Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Odbor služby dopravní policie,(dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích: ul.Akademická <,>
<br> ul.Svážná,ul.Kamenice,ul.Rybnická,ul.Petra Křivky,ul.Chironova,komunikace ozn.NN 1198
<br> (Palachovo nám.),silnici II/602: ul.Jihlavská,silnici III/15272: ul.Jemelkova.Pro stanovení
<br> přechodného dopravního značení,dopravního zařízení a světelných signálů MMB nahlédl do
<br> pasportního informačního systému - „iSitInfo“ společnosti Brněnské komunikace a.s <.>,na jehož základě
<br> se určily předmětné komunikace.Vše bude provedeno v rozsahu uvedených...

Načteno

edesky.cz/d/5467391

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz