« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - VŘ - referent/referentka oddělení sociálně-právní ochrany dětí v OSOC

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_-_referent-referentka_oddeleni_socialne-pravni_ochrany_deti_v_OSOC.pdf
M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 4
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Městská část Praha 4 – Úřad městské části Praha 4
zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 4
<br>
<br> vyhlašuje dne 23.06.2022 výběrové řízení na obsazení
<br>
dvou pracovních míst na dobu neurčitou
<br>
referent / referentka oddělení sociálně – právní
ochrany dětí v odboru sociálním
<br>
<br>
s místem výkonu práce Praha,v platové třídě 11
Možnost uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu pro zaměstnance ÚMČ Praha 4 <.>
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
<br> - fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let <,>
- občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České
<br> republice,který ovládá český jazyk <,>
- plná svéprávnost <,>
- bezúhonnost
<br>
Další požadavky:
<br> požadované vzdělání
<br> - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,případně
minimálně vyšší odborné vzdělání se sociálním zaměřením
<br>
požadované znalosti
<br> - znalost platné legislativy v oblasti sociální
- praxe na úseku SPOD výhodou
<br>
další dovednosti a schopnosti
<br> - komunikační a organizační schopnosti
- samostatnost
- flexibilita
- psychická odolnost
- uživatelská schopnost práce na PC
<br>
<br>
<br>
Zájemce podá písemnou přihlášku podle § 7 odst.4 z.č.312/2002 Sb <.>,o
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,která
musí obsahovat tyto náležitosti:
<br> a) jméno,příjmení a titul
b) datum a místo narození
c) státní příslušnost
d) místo trvalého pobytu
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího
<br> státního občana <,>
f) datum a podpis
<br> K přihlášce je podle § 7 odst.5 z.č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů nutno připojit tyto doklady:
<br> a) životopis,ve kterém budou uvedené údaje o dos...

Načteno

edesky.cz/d/5467147

Meta

Pronájem   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz