« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Senice - Záměr obce na pronájem části obec. pozemku p.č. 375/7

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Senice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení záměru
OBEC VALAŠSKÁ SEN/CE
<br> ZÁMĚR„ OBCE VALAŠSKÁ SENICE
<br> Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr na pronájem části obecního pozemku p.č.375/7 trvalý travní porost o výměře 9200 m2 V k.ú.Valašská Senice <.>
<br> Ve Valašské Senici 22.6.2022
<br> XXXXX XXXXXXX starosta obce
<br> OBEC VALA KÁ SENICE XXX XX Vai,ská Senice 145 IČO: 00635774.DIČ: C200635774
<br> Vyvěšeno: 22.6.2022 Sejmuto: 8.7.2022 QBĚGMEQŘAQ _ “'55 M Vaáašska Senica/gw
<br> Obec Valašská Senice IČ: 00635774 E-mail: obec©valasskasenicecz Valašská Senice 145 DIČ: C200635774 DS: 3n4bspj tel.: 571447590 756 14 Francova Lhota č.ú.: 1761001379/0800 www.valasskasenice.cz
<br> ii.? map"
<br> Obsah katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 115000.Podrobnější informace k používání mapy a aktualizaci jejího obsahu najdete r_vgpovéde =PDF r.Veškeré zjištěné hodnoty souřadnic a délek NELZE využívat pro vytyčování hranic pozemků v terénu <.>

Načteno

edesky.cz/d/5464550

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Senice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz