« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021 Oplocany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021 Oplocany.pdf [0,04 MB]
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021
Jednotné odběratelské porovnání ceny Oplocany
1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba není plátce DPH
Obchodní společnost Obec Oplocany
Sídlo: Oplocany 100
<br> 75101 Oplocany
Identifikační číslo: 00636444
Statutární orgán: zastupitelstvo obec
<br> 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
Právnická osoba není plátce DPH
Obchodní společnost Obec Oplocany
Sídlo: Oplocany 100
<br> 75101 Oplocany
Identifikační číslo: 00636444
Statutární orgán: zastupitelstvo obec
<br> 3.Vlastník
Právnická osoba
Obchodní společnost Obec Oplocany
Sídlo: Oplocany 100
<br> 75101 Oplocany
Identifikační číslo: 00636444
Statutární orgán: zastupitelstvo obce
<br> 4.IČPE související s cenou dle provozní evidence
7109-711918-00636444-3/1-00636444
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021 Příjemce vodného a stočného: Obec Oplocany (IČO 00636444)
Tabulka č.1Jednotné odběratelské porovnání ceny Oplocany
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek Nákladové položky
Měrná
jedn <.>
<br> Voda pitná Voda odpadní
Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1.Materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.Energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.000000 0.00...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz