« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - kanalizační řád POLU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - veřejná vyhláška - Kanalizační řád POLU.pdf [1,38 MB]
<.>,v v Magistrat mesta Prerova deor stavebního úřadu a životního prostředí ODDELENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34,750 02 Přerov 2
<br> Spis zn.: 2022/085073/STAV/ZEM/Van Přerov,dne 16.06.2022 Č.j.: MMPr/l22562/2022/Van
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E—mail: pavel.vanek©prerov.eu
<br> Ukl.& skart.znak: 231.1 V/S
<br> Ev.č.: 800/820
<br> Žadatel:
<br> Dobrovolný svazek obcí Povaloví,Lobodice 39,751 01 Tovačov
<br> ROZHODNUTÍ (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) Výroková část:
<br> Magistrát města Přerova,Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,Oddělení vodního hospodářství a zemědělství,příslušný podle 5 10 a 5 11 zákona č.5002004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a dále podle 5 25,© 27 á š 30 zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších právních předpisů,(dále jen "zákon o vodovodech & kanalizacích1'),ve správním řízení posoudil žádost,kterou dne 02.05.2022 podal
<br> Dobrovolný svazek obcí Povavloví,IČ: 72543921,Lobodice 39,751 01 Tovačov,který zastupuje XXXX XXXX,IC: XXXXXXXX,Zleby XXX,Rozdrojovice,XXX 34 Kuřim
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení: I.s 0 h v a l u j e podle 5 14 odst.3 zákona o vodovodech a kanalizacích
<br> rv!
<br> "Kanalizačm rad pro kanalizační systém splaškových odpadních vod obcí Polkovice,Oplocany,Lobodice "
<br> (dále jen "kanalizační řád“):
<br> Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
<br> Název kraje Olomoucký
<br> Název obce Polkovice,Oplocaný,Lobodice,Uhřičice
<br> Název katastrálního území Polkovice.Oplocany,Lobodice,Uhřičice
<br> Čísla hydrologického pořadí 4-12—01-0740-0—10,4—12—01-0745—0-10,4-12—01-0720-0-00,4—12-01-0730-0-00
<br> Hydrogeologický rajon 2220
<br> Popis:
<br> Kanalizační řád je ucelený soubor informací () stokové síti,který stanovuje podmínky pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace v obcích Polkovice,Oplocany a Lobodice.Kanaliza...

Načteno

edesky.cz/d/5459308

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz