« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Záměr pronájmu bytu č. 7, o velikosti 1+0, ve II. NP domu č.p. 212, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu bytu č. 7, o velikosti 1+0, ve II. NP domu č.p. 212, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou
M ě s t o L i p n í k n a d B e č v o u
<br>
ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,v souladu
s „Pravidly pro přidělování bytů ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou“,zveřejňuje
<br> nabídku pronájmu:
<br> volného bytu č.7,o velikosti 1+0,ve II.NP domu č.p.212,ul.Hranická,Lipník nad Bečvou,který
je součástí pozemku parc.č.st.596 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.Lipník nad Bečvou <.>
<br> Jedná se o byt sestávající z:
<br>
 pokoj 1 o ploše 21,00 m2 <,>
<br>  předsíň o ploše 5,40 m2 <,>
<br>  WC o ploše 1,00 m2 <,>
<br>  koupelna – sprchový kout o ploše 2,86 m2 <,>
<br>  sklep o ploše 4,50 m2 <,>
<br>
plocha bytu činí celkem 34,76 m2 <.>
<br>
Základní nájemné za pronájem předmětného bytu činí 2.048 Kč/měsíc (jedná se o neregulované
nájemné),dále se měsíčně hradí platby na nájemné za předměty vybavení a podle počtu osob
žijících v bytě zálohové platby na vodné,stočné,osvětlení společných prostor a STA.Před
uzavřením nájemní smlouvy bude s nájemce uzavřena smlouva o jistotě a nájemce složí na účet
pronajímatele peněžní prostředky - jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného <.>
<br> Bližší informace podá Městský úřad Lipník nad Bečvou,odbor správy majetku,paní Ptáčková
(tel.581 722 333) <.>
<br> K žádostem podaným nebo došlým na městský úřad po stanovené lhůtě nebude brán zřetel <.>
<br> Termín pro podání žádostí: nejpozději do 07.07.2022
<br> Lipník nad Bečvou 15.06.2022
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
starosta
otisk úředního razítka
<br>
<br> Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce MěÚ Lipník nad Bečvou:
Na úřední desce pevné:
<br> vyvěšeno…20.06.2022.<.>.sejmuto.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Na úřední desce elektronické:
<br> vyvěšeno…20.06.2022.<.>.sejmuto.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...

Načteno

edesky.cz/d/5457592


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz