« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - KUSK - OŽP - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Výrovka, ř. km 11,988 – 43,106

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KUSK - OŽP - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Výrovka, ř. km 11,988 – 43,106
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 217 fax: 257 280 203 zikovag@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 14.6.2022
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Číslo jednací: 075226/2022/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_023489/2022/KUSK/19
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Značka: OŽP/ZiG
<br>
<br> Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území
<br> vodního toku Výrovka,ř.km 11,988 – 43,106
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,jako příslušný
<br> vodoprávní úřad podle § 104 odst.1 a odst.2 písm.d) a v souladu s § 107 odst.1 písm.o)
<br> zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „vodní zákon“),místně příslušný podle § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),v souladu s ustanoveními
<br> § 115a vodního zákona a § 8 vyhlášky č.79/2018 Sb <.>,o způsobu a rozsahu zpracovávání
<br> návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen „vyhláška“) a
<br> v souladu s částí šestou správního řádu
<br> I.stanovuje a mění dle § 66 odst.1 a 8 vodního zákona záplavové
území významného vodního toku Výrovka,IDVT 10100334 <,>
<br> v ř.km 11,988 – 43,106
k.ú.Pečky,Ratenice,Dobřichov,Cerhýnky,Radim u Kolína,Chotutice,Vrbčany,Plaňany <,>
<br> Žabonosy,Zalešany,Miškovice u Kouřimi,Klášterní Skalice,Kouřim,Toušice,Zásmuky <,>
<br> Doubravčany,Vršice,Barchovice,Hryzely
<br> II.vymezuje a mění dle § 66 odst.2 a 8 vodního zákona
v uvedeném úseku aktivní zónu záplavového území (dále jen
<br> „AZZÚ“)
<br> Tímto opatřením obecné povahy se se mění aktuální stanovení záplavového území vodního
<br> toku Výrovka Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 30.6.2008,č.j <.>
<br> 63461/2008/KUSK,platné pro ř.km 0,000 – 3,297 a 10,625 – 40,000 <.>
<br> Záplavové území bylo stanoveno na základě návrhu správce významného vodního toku
<br> Výrovka,Povodí Labe,státní podn...

Načteno

edesky.cz/d/5456151

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz