« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení VŘ referent samosprávy
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Tajemník Úřadu městské části Brno-Tuřany,v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb.<,>
<br> o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.312/2002 Sb.“) <,>
<br>
<br> v y h l a š u j e
<br>
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
<br>
<br> na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice:
<br> referent samosprávy
<br> (pracovní poměr na dobu určitou)
<br>
<br> Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-Tuřany,Tuřanské náměstí 1,620 00 Brno
<br>
<br> Druh práce:
<br> - denní zajišťování poštovní agendy úřadu v elektronické i písemné formě (elektronická
spisovna,distribuce došlých poštovních zásilek)
<br> - vedení podatelny a pokladny
- archivnictví a spisová služba
- sekretariát starosty a místostarosty městské části
- vedení úřední desky
- úkoly související s technicko-hospodářským zabezpečením činnosti orgánů městské
<br> části
<br> - zabezpečení zásobování úřadu
- zajištění provozu místního rozhlasu
- ověřování opisů listin a pravosti podpisů
- vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy (Czech POINT)
- spolupráce na zajišťování svatebních obřadů a vítání dětí
- zástup referenta zajišťujícího chod matriky
<br>
<br> Platové podmínky:
<br> V souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
<br> službách a správě - platová třída 9 (platový tarif od 19.730,- Kč do 28.920,- Kč dle započitatelné
<br> praxe + příplatky dle nařízení vlády) <.>
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
<br> - státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
<br> - dosažení věku 18 let
<br> - způsobilost k právním úkonům
<br> - bezúhonnost dle § 4 odst.2 zákona č.312/2002 Sb <.>
<br> - ovládání jednacího jazyka
<br>
<br>
<br>
<br> Jiné požadavky územního samosprávného celku:
<br> - vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou...

Načteno

edesky.cz/d/5455575

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz