« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horoušany č.21, dne 27.6.2022 v 19,oo hod. v budově OÚ Horoušany Baumanova 12, Horoušany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horoušany č.21, dne 27.6.2022 v 19,oo hod. v budově OÚ Horoušany Baumanova 12, Horoušany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horoušany č.21,dne 27.6.2022 v 19,oo hod.v budově OÚ Horoušany Baumanova 12,Horoušany - Oficiální stránka obce HoroušanyPozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horoušany č.21
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Horoušany č. 21 <,>
které se bude konat dne 27. června 2022 od 19:00 hodin
v budově Obecního úřadu Horoušany,Baumanova 12,Horoušany
Program zasedání zastupitelstva
Veřejná zakázka malého rozsahu „Horoušánky – čerpací stanice odpadních vod“ – výběr dodavatele,zajištění TDI
Veřejná zakázka malého rozsahu „Skatepark Horoušany“ – výběr dodavatele
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Výstavba nové mateřské školy,Horoušany – Horoušánky“ – dodatek č. 1 (vícepráce/méněpráce)
Svazek obcí Úvalsko – veřejná zakázka na stavební práce,zadávaná v užším řízení,s názvem „Vodovodní přiváděcí řad Jirny - PČS Fibichova“ – výběr dodavatele,TDI,BOZP,administrace dotace
Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu pozemku (Jídelna Popelka,s.r.o <.>,IČO: 27417417) a smlouva o nájmu pozemku (Van XXXX XXXX,IČO: XXXXXXXX)
Participace obcí na provozu Základní umělecké školy v Nehvizdech
Oprava děr v komunikacích ve vlastnictví obce Horoušany metodou TURBO
Památník manželů Emílie a Břetislava Baumanových v Horoušanech
Chemické ošetření chodníků a dodatečné plochy zeleně k posekání
Žádost P. T <.>,bytem Praha o prodej pozemku parc.č. 459/61 a parc.č. st.153/2 v k.ú.Horoušany
Zpracování GP pro rozdělení pozemků parc.č. 476/13 a parc.č. 542/1 v k.ú.Horoušany
Příspěvek na akce „Dětský den v Horoušanech“ a „Sportovní den v Horoušanech“
Smlouva k územnímu řízení uzavřená mezi obcí,společností Revitalizace bydlení s.r.o <.>,IČO: 24716774,a J.J <.>,bytem Praha – dodatek č. 2
Záměr směny pozemků k cyklostezce Horoušany/Nehvizdy
Různé              
XXX XXXXXXX,starosta                                                                                                       
Vyvěšeno: XX.X.XXXX Datum...

Načteno

edesky.cz/d/5454910

Meta

Prodej   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz