« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Program zasedání zastupitelstva městyse dne 27.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program zasedání zastupitelstva 27.6.2022.pdf [0,05 MB]
Městys Netvořice Uřad městyse Netvořice
<br> w g_lgonání zasedání Zastupitelstva městyse Netvořice
<br> Úřad městyse Netvořice v souladu s ustanovením & 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Netvořice,svolaného starostkou městyse Monikou Šlehobrovou v souladu s š 91 odst.1 zákona o obcích
<br> Místo konání: Městys Netvořice - zasedací místnost úřadu,Mírové náměstí č.p.19 Doba konání: 27.6.2022 od 18:00 hodin
<br> Navržený program:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 3) Schválení programu
<br> 4) Kontrola usnesení
<br> 5) Zpráva finančního výboru
<br> 6) Závěrečný účet městyse za rok 2021
<br> 7) Účetní závěrka městyse za rok 2021
<br> 8) Rozpočtová opatření
<br> 9) Zpráva kontrolního výboru
<br> 10) Prodej pozemku parc.č.763/1 v k.ú.Netvořice
<br> 11) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.8/2022 s Posázaví o.p.s.na zajištění destinačního managementu
<br> 12) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č.9/2022 s RUAH o.p.s.na projekt „Obce blíže lidem“
<br> 13) Stanovení ceny vodného od 1.7.2022
<br> 14) Zpracování územní studie ploch Z 34 a Z 35
<br> 15) Čerpání nárokové dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova na opravu komunikace Sídliště II <.>
<br> 16) Organizační záležitosti,zprávy o činnosti městyse
<br> 17) Diskuze
<br> 18) Usnesení,závěr
<br> V Netvořicích dne 16.6.2022
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX starostka městyse Netvořice
<br> Vyvěšeno na úřední desce a v elektronické podobě: 16.6.2022 HRAD MĚSTYSE NETVORKHŠ
<br> ' ; 25744 GA./%

Načteno

edesky.cz/d/5452413

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz