« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Hlinsko pod Hostýnem ve směru na obec Chomýž

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PDZ_Hlinsko_výjezd_VHS_002_001
vjezd/výjezd
mobilní oplocení
<br> IP
22
<br>
<br>
V
Ý
<br> JE
Z
D
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> E
L
<br> S
TA
<br> V
B
<br> Y
<br> IP
22
<br> V
Ý
<br> JE
Z
D
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> E
L S
<br> TA
V
<br> B
Y
<br> žel.přejezd P7269
<br> směr Chomýž
<br> Zpracoval: Osička T <.>
Obec :Místo :
<br> Žadatel : VHS Javorník - CZ,s.r.o <.>
<br> Datum :
<br> Prov.: Bílanská 1934
767 01 Kroměříž
Mob.tel.: 608 777 491
www.manadz.cz
<br>
E-mail:radimmana@seznam.cz
<br> ČSN EN ISO 9001-2001
Mana s.r.o <.>
<br> III/43815
<br> 28.4.2022
<br> Hlinsko pod Hostýnem
<br> PDZ
<br> ’’Zkapacitnění vodovodního přivaděče v úseku
VDJ Žopy-VDJ Bystřice pod Hostýnem”
<br> výjezd vozidel stavby,silnice III/43815
<br>
H
L
IN
<br> S
K
<br> O
<br> p
o
d
H
<br> O
S
<br> T
Ý
<br> N
E
<br> M
<br> H
L
IN
<br> S
K
<br> O
p
o
d
H
<br> O
S
<br> T
Ý
<br> N
E
<br> M
<br> Iz
4
a
<br> Iz4b
<br>
Stránka 1
SDZ_PÚP_DZ Mana-VHS_JAVORNIK_HLINSKO
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ,ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br>
Masarykovo náměstí 137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.mubph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail: posta@mubph.cz
<br> Spis.zn.: ODS 365/2022 AlVa5
Čj.: MUBPH 14130/2022
Opráv.úřední
osoba: Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> Tel./fax: XXX XXX XXX
E-mail: alena.vasinova@mubph.cz
Datum: 16.06.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o <.>,IČ 262 29 455,sídlem Benátky 17,698 01
Veselí nad Moravou,zastoupená spol.Dopravní značení MANA s.r.o <.>,IČ 282 73 699 <,>
sídlem Květná 1684,769 01 Holešov
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor občanských záležitostí,oddělení dopravně
správní (dále jen „ODS BpH“) podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (zák.č.361/2000 Sb.) příslušný orgán státní správy
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na
silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení
pro provozní informace na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
komunikaci,na základě návrhu žadatele – spol.Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.<,>
IČ 262 29 455,sídlem Benátky 17,698 01 Veselí nad Moravou,zastoupená na základě plné
moci ze dne 22.09.2020 spol.Dopravní značení MANA s.r.o <.>,IČ 282 73 699,sídlem Květná
1684,769 01 Holešov,po projednání s dotčeným orgánem,kterým je Policie České
republiky,Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje,územní odbor Kroměříž,Dopravní
inspektorát Kroměříž (DI Kroměříž) a jeho písemném stanovisku vydaném vydané dne
05.05.2022,čj.: KRPZ-53813-2/ČJ-2022-150806 <,>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5452277

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz