« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - Schválený závěrečný účet obce Chvalkovice za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet obce za rok 2021 včetně zprávy o přezkoumání.pdf.pdf
Licence: D53C
<br> Obec Chvalkovice
<br> XCRGBZUC/ZUl (21012021 /01012021)
<br> SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br> ZA ROK 2021
<br> (v Kč)
<br> Údaje o organizaci identifikační číslo název ulice,č.p.obec PSČ,pošta
<br> Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> 00372293
<br> Obec Chvalkovice Chvalkovice 61 Chvalkovice
<br> 683 41
<br> 517358645 517358645
<br> ouchvalkovice©infos.cz
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> X1.Ostatní doplňující údaje
<br> 1.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 965 000,00 4 320 200,00 4 586 287,24 Nedaňové příjmy 469 000,00 532 200,00 530 942,65 Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 270 800,00 686 400,00 588 074,28 Příjmy celkem 4 704 800,00 5 538 800,00 5 705 304,17 Detailní výpis položek dle odvětvove'ho a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 923 200,00 923 200,00 647 936,75 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 13 300,00 27 300,00 40 152,92 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 82 000,00 95 000,00 104 100,43 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 511 700,00 727 800,00 878 474,00 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 72 200,00 72 200,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 714 300,00 1 754 200,00 1 963 333,99 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond ...
Příloha - Závěrečné hodnocení obce za rok 2021.pdf.pdf
OBEC
<br>
Chvalkovice
<br>
IČ OO372293
<br>
Schválený závěrečný účet obce za rok 2021
<br>
<br> Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ÚDAJE O OBCI:
<br>
<br> Adresa: OBEC CHVALKOVICE,Chvalkovice 61,683 41 Bohdalice
<br>
<br> Telefonické spojení: starosta obce: Ing.XXXXX XXXXX,mobil XXX XXX XXX
<br> účetní obce: Ing.XXXXX XXXXXXXXX,mobil XXX XXX XXX
<br>
<br> email: ouchvalkovice@infos.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Starosta: Ing.XXXXX XXXXX
<br> Místostarosta: XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Zastupitelstvo obce je Xčlenné <.>
<br>
<br> Jmenný seznam:
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX
<br>
PRACOVNÍCI OBCE V ROCE XXXX:
<br>
<br> 3 pracovní smlouva – účetní obce
<br> 5 pracovní smlouvy – VPP
<br> 1 dohoda o provedení činnosti
<br> 23 dohod o provedení práce
<br>
<br>
<br> POJIŠTĚNÍ MAJETKU:
<br>
<br> Hasičská vzájemná pojišťovna,a.s <.>
<br> Kooperativa,pojišťovna,a.s <.>
<br> Česká pojišťovna,a.s <.>
<br>
<br> MAJETEK OBCE – PRONÁJMY:
<br>
<br> pronájem nebytových prostor:
<br> Chvalkovice č.p.60 – 1 smlouva
<br> Chvalkovice č.p.61 – 1 smlouva
<br> Objekt bez č.p.– 1 smlouva
<br>
<br> pronájem bytových prostor:
<br> Chvalkovice č.p.61 – 5 smluv
<br> Chvalkovice č.p.4 – 2 smlouvy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2021
<br> Viz příloha: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12/2021
<br>
FINANCOVÁNÍ
<br> Viz příloha: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12/2021
<br>
REKAPITULACE PŘÍJMU,VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
<br> Viz příloha: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12/2021
<br>
<br> PŘIJATÉ DOTACE
<br>
<br> UZ Položka Sch.rozp.Upr.rozp.Skutečnost
<br> 104 1 13013
<br> 104 5 13013
<br> 13 101
<br> 4116 – aktivní pol...

Načteno

edesky.cz/d/5451442

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz