« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Oznámení matričního úřadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení matričního úřadu
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
MATRIČNÍ ÚŘAD
<br>
<br>
<br>
Masarykovo náměstí 137 IČ: 00287113 tel.: 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 fax: 573 501 968 posta@mubph.cz
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXX XXXXXXXXXXXX
TEL./FAX: XXX XXX XXX/XXX XXX XXX
E-MAIL: eva.frantisakova@mubph.cz
<br> DATUM: 2022-06-15
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Oznámení matričního úřadu
<br> Dne 28.května 2022 nabyl účinnosti zákon č.128/2022 Sb.o opatřeních v oblasti daní
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské
federace - XXX Ukrajina II <.>
<br> Ustanovení § X Lex Ukrajina II zmocňuje všechny orgány veřejné moci,které vyměřují
nebo vybírají správní poplatky podle zákona č.634/2004 Sb <.>,o správních poplatcích,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“),k upuštění od
vybrání správního poplatku od fyzické osoby,která vstupuje nebo pobývá na území
České republiky v návaznosti na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný
invazí vojsk Ruské federace <.>
Toto zmocnění se vztahuje na správní poplatky,u kterých vznikla nebo vznikne
poplatková povinnost,a to v období od 24.února 2022 do 31.března 2023 <.>
<br> Zároveň se příslušné orgány veřejné moci tímto zákonem zmocňují k vrácení správního
poplatku dotčenému poplatníkovi vybraného v období ode dne 24.února 2022 do
27.května 2022 na žádost dotčeného poplatníka <.>
<br> Na základě shora uvedeného matriční úřad oznamuje,že upouští od vybírání
správních poplatků a bude na žádost vracet správní poplatky vyměřené a vybrané dle
níže uvedené položky
Položka 12
<br> a) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do
registrovaného partnerství osobami,nemají-li trvalý
pobyt na území České republiky Kč 3 000
<br>
b) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do
registrovaného partnerství osobami,z nichž pouze
jeden má trvalý pobyt na území České republiky Kč 2 000
<br>
Mgr.XXX XXXXXXXXXXXX
Vedoucí OOZ Bystřice pod Hostýnem

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz