« Najít podobné dokumenty

Obec Březejc - Závěrečný účet obce Březejc za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březejc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Březejc za rok 2021
Závěrečný účet Obce Březejc za rok 2021
<br>
<br>
<br>
(§17 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
<br> znění pozdějších předpisů)
<br>
<br>
<br>
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
<br>
<br> Plnění k 31.12.2021 % RpZ
<br>
<br> Třída 1 – daňové příjmy 2.556.517,94 Kč 139,6 %
<br> Třída 2 – Nedaňové příjmy 123.997,01 Kč 102,2 %
<br> Třída 3 – kapitálové příjmy 179.900,00 Kč 100,0 %
<br> Třída 4 - přijaté transfery 1.184.021,01 Kč 100,0 %
<br>
<br> Příjmy celkem: 4.044.435,96 Kč 122,0 %
<br>
<br> Třída 5 – běžné výdaje 1.056.480,91 Kč 86,0 %
<br> Třída 6 – kapitálové výdaje 2.053.636,20 Kč 99,6 %
<br>
<br> Výdaje celkem: 3.110.117,11 Kč 94,5 %
<br>
<br> Třída 8 – financování - 934.318,85 Kč
<br>
<br>
<br> Dotace:
<br> 4111 - neinv.přijaté transf.z VPS SR – kom.bonus 32.539,01 Kč
<br> 4111 - neinv.přijaté transf.– volby 17.039,00 Kč
<br> 4112 – neinv.Přij.tran.ze SR 70.800,00 Kč
<br> 4122 - neinv.přijaté transf.od krajů - COOP 21.000,00 Kč
<br> 4216 - ostatní invest.přij.trans.ze SR 942.643,00 Kč
<br> 4222 - in.přijaté transf.od krajů – POV 100.000,00 Kč
<br>
<br> Úvěry:
<br> Úvěr u ČS a.s.Žďár nad Sázavou č.ú.0438130459 /0800 na akci oprava silnic <,>
<br> výstavba plynovodu a refinancování úvěru
<br> - 188.186,83 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2021
<br>
<br>
k 31.12.2020 k 31.12.2021
<br> 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6.957,50 Kč 6.957,50 Kč
<br> 019 ostatní drobný dlouh.nehm.majetek 155.000,00 Kč 155.000,00 Kč
<br> 021 stavby 11.672.794,25 Kč 13.038.792,45 Kč
<br> 022 sam.mov.věci.178.454,79,00 Kč.178.454,79 Kč
<br> 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek.981.297,94 Kč 918.816,03 Kč
<br> 031 pozemky 1.437.807,94 Kč 1.435.751,94 Kč
<br> 041 nedokončený dl.nehmotný majetek 121.000,00 Kč 123.420,00 Kč
<br> 042 nedokončený dl.hmotný majetek 226.255,04 Kč 911.473,04 Kč
<br> 069 ostatní dlouhodobý fin.majetek 0,00 Kč 0,00 Kč
<br>
<br>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkou...

Načteno

edesky.cz/d/5447709

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březejc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz