« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Posuzování vlivů na životní prostření - vodovod v koridoru dálnice D3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Posuzování vlivů na životní prostření - vodovod v koridoru dálnice D3
Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru
<br> „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3“ v k.ú.Chrášťany u
<br> Benešova,Václavice u Benešova,Přibyšice,Neštětice,Tisem,Zahrádka u
<br> Benešova,Zderadice,Maršovice u Benešova,Strnadice,Šebánovice <,>
<br> Vrchotovy Janovice,Minartice,Bezmíř
<br>
<br>
Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný úřad dle § 22 zákona č.100/2001 Sb <.>,o
<br> posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
<br> posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Vám
<br> zasílá dle ust.§ 6 odst.5 zákona informaci o oznámení záměru „Rozšíření vodárenské
<br> soustavy v koridoru dálnice D3“ v k.ú.Chrášťany u Benešova,Václavice u Benešova <,>
<br> Přibyšice,Neštětice,Tisem,Zahrádka u Benešova,Zderadice,Maršovice u Benešova <,>
<br> Strnadice,Šebánovice,Vrchotovy Janovice,Minartice,Bezmíř,podle přílohy č.3 k
<br> zákonu a sděluje Vám,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona <.>
<br>
<br> Oznamovatelem záměru je Středočeský kraj,Zborovská 11,150 21 Praha 5 <.>
<br>
<br> Zpracovatelem oznámení je Ing.XXXXX XXXXXXX (držitel autorizace MŽP dle § XX zákona) <.>
<br>
<br> Předmětem záměru je výstavba vodovodu podél části plánované dálnice D3 „Středočeská část“
<br> zajišťující zásobování vodou pro potřeby objektů dálnice D3 a přilehlých měst a obcí.Řešený
<br> úsek vodovodu TLT DN 300,který se nachází ve střední části plánovaného vodovodu,mezi
<br> stavebními objekty ČS Václavice a VDJ Bezmíř.V tomto úseku se nachází dvě čerpací stanice
<br> (ČS Václavice a ČS Strandice) a dva vodojemy VDJ Neštětická hora a VDJ Bezmír <.>
<br> Navrhované vodojemy mají kapacitu 2 x 500 m3 a 2 x 1000 m3.Celková délka této trasy je
<br> 24,3 km a je veden potrubím o vnitřním průměru 300 mm <.>
<br>
<br> Středočeský kraj a obce Chrášťany,Václavice,Neveklov,Tisem,Maršovice,Vrchotovy
<br> Janovice,Vojkov (jako dotčené územ...

Načteno

edesky.cz/d/5446149


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz