« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo financí - Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 30 – Personální

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo financí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o přijetí do služebního poměru DOCX (36kB)
Žádost
o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení,FM 3425,v odboru 30 – Personální <,>
odd.3004 – Platové a hodnocení |_|
o jmenování na služební místo představeného[footnoteRef:2] vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení,FM 3425,v odboru 30 – Personální,odd.3004 – Platové a hodnocení |_| [2: Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného“,pokud dosud nejste ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte „Žádost o jmenování na služební místo představeného“.]
<br> Označení a adresa služebního orgánu,kterému je žádost adresována
Státní tajemník v Ministerstvu financí
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
<br>
Údaje o žadateli
Jméno(a) a příjmení,titul
<br>
Datum narození
<br>
Adresa místa trvalého pobytu[footnoteRef:3] ve tvaru obec,část obce,ulice,číslo popisné,PSČ,stát [3: Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů.]
<br>
<br> Adresa pro doručování,pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu
<br>
Telefonní číslo[footnoteRef:4] [4: Nepovinný údaj.]
<br>
<br> E-mail nebo ID datové schránky3
<br>
<br> Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[footnoteRef:5] [5: Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů,není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.]
<br> Rodné příjmení
<br>
Rodné číslo
<br>
Pohlaví
<br>
Stát narození
<br>
Okres narození
<br>
Obec narození
<br>
<br> Specifikace žádosti
Žádám o přijetí do služebního poměru[footnoteRef:6] a |_| [6: Vyznačte pouze v případě,pokud nejste dosud ve služebním poměru podle zákona o státní službě.]
<br>
<br> a jmenování...
Žádost o přijetí do služebního poměru PDF (134kB)
1
<br> Žádost
o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného vrchní
ministerský rada – vedoucí oddělení,FM 3425,v odboru 30 – Personální <,>
odd.3004 – Platové a hodnocení
<br> o jmenování na služební místo představeného1 vrchní ministerský rada – vedoucí
oddělení,FM 3425,v odboru 30 – Personální,odd.3004 – Platové a hodnocení
<br> Označení a adresa služebního
orgánu,kterému je žádost
adresována
<br> Státní tajemník v Ministerstvu financí
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
<br> Údaje o žadateli
<br> Jméno(a) a příjmení,titul
<br> Datum narození
<br> Adresa místa trvalého pobytu2 ve
tvaru obec,část obce,ulice,číslo
popisné,PSČ,stát
<br> Adresa pro doručování,pokud je
odlišná od adresy místa trvalého
pobytu
<br> Telefonní číslo3
<br> E-mail nebo ID datové schránky3
<br> Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů4
<br> Rodné příjmení
<br> Rodné číslo
<br> Pohlaví
<br> Stát narození
<br> Okres narození
<br> 1 Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného“,pokud dosud
nejste ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte „Žádost
o jmenování na služební místo představeného“ <.>
<br> 2 Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 3 Nepovinný údaj <.>
4 Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů <,>
<br> není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě
poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů <.>
<br>
<br> 2
<br> Obec narození
<br> Specifikace žádosti
<br> Žádám o přijetí do služebního poměru5 a
<br> a jmenování na služební místo6 vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení,FM 3425
<br> ve služebním úřadu Ministerstvo financí
<br> v odboru 30 - Personál...
Oznámení VŘ - Vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 30 – Personální DOCX (35kB)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení,FM 3425 <,>
v odboru 30 – Personální <,>
odd.3004 – Platové a hodnocení
<br>
Datum: 13.června 2022
PID: MFCRCXHTNG
Č.j.: MF-17273/2022/3003-4
<br>
Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení,FM 3425,v odboru 30 – Personální,odd.3004 – Platové a hodnocení,v oborech služby:
19.Platy,mzdy a jiné odměny za práci
63.Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců
se služebním působištěm Praha <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je srpen 2022 <.>
Služební místo je zařazeno do 14.platové třídy <.>
Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo jmenována osoba,která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku,přijme se tato osoba podle ustanovení § 29 odst.1 zákona o státní službě do služebního poměru
na dobu určitou,a to s trváním 12 měsíců <.>
<br> Náplň činností:
<br> · komplexní posuzování návrhů koncepčně nových právních předpisů
v připomínkovém řízení s celostátní působností v oblasti správy služebních
a pracovněprávních vztahů;
<br> · zpracovávání vnitřních předpisů v platové oblasti;
<br> · plánování limitů rozpočtových prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci MF,kontrola dodržování jejich čerpání,předkládání návrhů rozdělení limitů prostředků na jednotlivé složky (odměny,příplatky);
<br> · podílení se na tvorbě koncepce financování Ministerstva financí
a mimorozpočtového financování Ministerstva financí v platové oblasti;
<br> · metodické usměrňování,zpracovávání komplexních programů a koordinace personální správy v o...
Oznámení VŘ - Vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 30 – Personální PDF (157kB)
1
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení,FM 3425 <,>
<br> v odboru 30 – Personální <,>
<br> odd.3004 – Platové a hodnocení
<br> Datum: 13.června 2022
PID: MFCRCXHTNG
Č.j.: MF-17273/2022/3003-4
<br> Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán
podle ustanovení § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje výběrové
řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení,FM 3425 <,>
v odboru 30 – Personální,odd.3004 – Platové a hodnocení,v oborech služby:
<br> 19.Platy,mzdy a jiné odměny za práci
<br> 63.Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních
zaměstnanců
<br> se služebním působištěm Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
neurčitou <.>
<br> Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je srpen 2022 <.>
<br> Služební místo je zařazeno do 14.platové třídy <.>
<br> Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo jmenována
osoba,která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku,přijme se tato osoba
podle ustanovení § 29 odst.1 zákona o státní službě do služebního poměru
na dobu určitou,a to s trváním 12 měsíců <.>
<br> Náplň činností:
<br> - komplexní posuzování návrhů koncepčně nových právních předpisů
v připomínkovém řízení s celostátní působností v oblasti správy služebních
a pracovněprávních vztahů;
<br>
<br> 2
<br> - zpracovávání vnitřních předpisů v platové oblasti;
<br> - plánování limitů rozpočtových prostředků na platy a ostatní platby za provedenou
práci v rámci MF,kontrola dodržování jejich čerpání,předkládání návrhů rozdělení
limitů prostředků na jednotlivé složky (odměny,příplatky);
<br> - podílení se na tvorbě koncepce financování Ministerstva financí
a mimorozpočtového financování Ministerstva financí v platové oblasti;
<br> - metodické usměrň...

Načteno

edesky.cz/d/5444617

Meta

Zákon 106/1999   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo financí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz