« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Oznámení zahájení ÚŘ, stavebník: Město Lipník nad Bečvou, stavba: 42 ks kanalizačních přípojek Trnávka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace kanalizační přípojky Trnávka.pdf
LIPNÍK NAD BEČVOU vn - TRNÁVKA,KANALIZAČNÍ PR
<br> ' KATASTRÁLNÍ SITUACE (3.1
<br> MĚŘÍTKO 1:1000
<br> v ;
<br> IPOJK
<br> vf;
<br> „„„,<.>.„.<.>._.<.> „„„ WW.„.<.> _.<.> 25
<br> \
<br> „'"/í //,',\\ / / / [z,“ /„ \ /,] i / // \ / ] / “\ / / / / \ \ \./ [ / \ \ / /,/ / / / / \ \ / // \ \ \ / A' \ / /,\\ \ / (a) /"-.\ /' / “ / / / / » <.>,/ \ \ \ —_ \ \ \\ „\ \.\ \ © Ciao PŘEPOJKY / / " ".<.>./ PROJEKTOVANÁ VEŘEJNÁ CAST KANALIZAČNI PRIPOJKY / PRQJEKTQVANÁ SOUKROMÁ ČÁST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY / „,'/7 STAVAJÍCISI'AV „\ _\ (./ / \ -.\\ C / —— Ram Rum puma! Dnmlnw: PROJEKTY VODAM s.r.o.Gatašova 158.753 01 Hran'sce let 551 607107.ID\ mame: E-mi:vodam©vodarn.cz,I | www.vodanuz mp ING.XXXXXXXXX XXXXX DATUM IDDPCNEDNÝ PROJEKTANT XXXXX XXXXXXX XX/XXXX wmcovm ac.JIRI MLAL XXXXX XXXX mmmcni PODPIS mamca).mumou ING.XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX ZADAVATEL MEsm LIPNÍK NAD BEcvou ZAK.Gsm XX.439 OKRES PRERGV ARCH.Cism 2564 raw OLOMOUCKÝ MEMTKO 1 :1 000 mmm met LIPNĚK NAD BEČVOU VII - TRNÁVKA,KANALIZAČNÍ PŘÍPOJ KY wm STUPEN D U R PŘÍLOHA Clsmpklmm KATASTRÁLNÍ SITUACE Č.1 C.1
<br> ?fě/f/ !() %f/f/FZV'QŽŽ/JÍČ/f'ó/fý
<br> ? AL; 7:2 7?
<br> f'(/
<br>,;.<.> mf—„v-Ý ÚĚůAD
<br> '.\ Emmu-! ! 53h
<br>.\ \
zahájení řízení kanalizační přípojky Trnávka.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne: 09.05.2022
<br> Naše spis.zn.: MU/09984/2022/2444
<br> Naše čj.: MU/12702/2022/SÚ-UŘLIP1
<br> Počet stran: 5
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 1
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 1 katastrální situace
<br> Spis.znak/skart.režim: 328.3/A 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> cervekova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 10.06.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Město Lipník nad Bečvou,IČO 00301493,se sídlem náměstí T.G.Masaryka č.p.89/11 <,>
751 31 Lipník nad Bečvou <,>
které na základě plné moci zastupuje společnost
PROJEKTY VODAM s.r.o <.>,Ing.XXXX XXXXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,se sídlem Galašova č.p <.>
158,753 01 Hranice
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 09.05.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
<br> „Lipník nad Bečvou VII – Trnávka,kanalizační přípojky“ <,>
<br> 42 ks přípojek splaškové kanalizace (dále jen "stavba")
<br>
na pozemcích parc.č.st.2/1 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.st.4 (zastavěná plocha
a nádvoří),parc.č.st.5 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.st.6 (zastavěná plocha
a nádvoří),parc.č.st.9/1 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.st.9/3 (zastavěná plocha
a nádvoří),parc.č.st.10/1 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.st.10/2 (zastavěná plocha
a nádvoří),parc.č.st.10/3 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.st.13 (zastavěná plocha
a nádvoří),parc.č.st.15 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.st.16/1 (zastavěná plocha
a nádvoří),parc.č.st.17/2 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.st.19 (zastavěná plocha
a nádvoří),parc.č.st.22/1 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.st.23/1 (zastavěná plocha
a nádvoří),parc.č.st.25 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.st.26 (zastavěná plocha
a nádvoří),parc.č.st.27 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.st.33 (z...

Načteno

edesky.cz/d/5444428

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz